Categorieën
Geen categorie maatschappij mensenrechten politiek

Van nationalisme naar een politiek van mensenrechten

Jrg 16 no 10 januari 2020 door Carla Bakboord De laatste jaren steekt het nationalisme wereldwijd weer de kop op. Politieke machthebbers roepen hun burgers op om hun politieke tegenhangers, immigranten en allochtonen als de vijand en parasiet te beschouwen. Ik sta er telkens verbaasd van hoe de geschiedenis zich blijft herhalen. En ik vraag […]

Categorieën
maatschappij politiek

Aan alle jongeren op weg naar de stembus

Jrg 16 no 10 januari 2020 door Henna Guicherit Jullie gaan op 25 mei voor de eerste of tweede keer naar de stembus en behoren, met 55 procent van de kiesgerechtigden, tot de grootste groep kiezers in ons land. Deze unieke meerderheid in onze stembusgang legt een hele grote verantwoordelijkheid op jullie jonge schouders. Immers, […]

Categorieën
gender huiselijk geweld maatschappij politiek vrouwenrechten

Vooruitgaan tegen de stroom in

Jrg. 11 no. 3 juni 2014 door Henna Guicherit Alle landen werpen in hun politieke en economische systemen barrières op tegen vrouwen. En wereldwijd is ook de politieke en economische situatie van vrouwen slechter dan die van mannen, al is er wel verbetering opgetreden sinds het feminisme op wereldschaal vrouwen is gaan organiseren. Maar het […]

Categorieën
maatschappij politiek

Kom niet in de politiek gewoon omdat u een vrouw bent

Jrg 11 no 4 juli 2014 door Henna Guicherit Wat mist elke politieke partij of wat mist het bedrijfsleven wanneer er geen vrouwen participeren op bestuurlijk niveau? Waarom is het belangrijk dat vrouwen participeren in politiek bestuur, in bedrijfsleven organisaties, in de vakbeweging en eigenlijk doorsnijdend op alle niveaus? Vragen die Karin Refos van STAS […]

Categorieën
maatschappij politiek

Van etnische naar burgeridentiteit

Jrg. 15 no 2 mei 2018 Door Carla Bakboord Al geruime tijd wordt er regelmatig gediscussieerd over wat ons bindt als samenleving die zich kenmerkt door een grote diversiteit. Moeten politieke partijen wel of niet samen werken voor winst bij de 2020 verkiezingen is het onderwerp van menig debat. In het programma ‘Welingelichte Kringen’ van […]

Categorieën
politiek

Hij en zij; over vrouwen, gender en verkiezingen

Jrg 11 no 7 oktober 2014 door Henna Guicherit Hij, die het zoet van de macht heeft geproefd kan er geen genoeg van krijgen. Dat blijkt des te meer wanneer de verkiezingen in zicht zijn. Hij wil de macht niet delen met de andere sekse. Hij bidt de schepper alleen hem Cetabever met eeuwige kleefkracht […]

Categorieën
politiek vrouwenrechten

Een gender schot voor de macho boeg

Genderoptiek Jrg 11 no 11 februari 2015 door Henna Guicherit   Politieke partijen blinken niet uit in het ontwerpen, periodiek evalueren en bijstellen van beleidsprogramma’s. Dit vereist veel kennis, analytisch vermogen en visie. Sommigen komen dan ook niet verder dan het listen van wensen om vervolgens dromend te wachten op de vervulling. Waar ze wel […]

Categorieën
genderongelijkheid jongeren politiek vrouwenrechten

Zijn vrouwenrechten van een andere planeet?

Jrg 12 no 1 april 2015 Henna Guicherit   Van de in versnelling zijnde verkiezingskermis die ons dagelijks bijna kanaal breed wordt voorgeschoteld met al die zwevende politici, word ik beslist niet vrolijk. Maar ik prijs me gelukkig een burger van dit land te zijn. Een land waar er om de vijf jaar vrije en […]

Categorieën
macht politiek

DNA kandidaten zullen de positie van vrouwen verbeteren

Jrg 12 no 1 april 2015 Carla Bakboord   Nog 48 dagen te gaan en u kunt uw stem uitbrengen op wie u zal vertegenwoordigen in de Nationale Assemblee (DNA), de Districts – en Ressortsraden. Ik heb speciaal voor u enkele DNA kandidaten gevraagd wat zij zullen doen om de positie van vrouwen te verbeteren […]

Categorieën
macht politiek

‘Ook Zij’ heeft echt gewerkt

Genderoptiek Jrg 12 no 2 mei 2015 Door Henna Guicherit Karin Refos, manager van Stas International, heeft op 30 mei 2014 de stoute hakken aangetrokken en de ‘Ook Zij’ campagne gelanceerd. Eén die met de leus ‘Meer vrouwelijk leiderschap in 2015’ er voor moet zorgdragen dat tenminste dertig procent van het leiderschap in de politiek […]