Categorieën
abuse genderongelijkheid geweld tegen vrouwen maatschappij

OPEN BRIEF AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Op 16 maart heeft Women’s Rights Centre met 24 organisaties en 44 individuen in niet mis te verstane bewoordingen in een open brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Faizel Mohamed Noersaliem, haar misnoegen kenbaar gemaakt over een clip op de Fb page van dit ministerie. Het is schandelijk en ongehoord dat het […]

Categorieën
discriminatie genderongelijkheid geweld tegen vrouwen maatschappij vrouwenrechten

Mensen haten vrouwen

Jrg 16 no 1 april 2019 Door Carla Bakboord Deze keiharde uitspraak deed professor dr. Eudine Barriteau in 1996 tijdens een conferentie van de Caribbean Association for Feminist Research & Action (CAFRA). We waren toen allen geschokt. Maar haar onderbouwing was correct. De ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen waren wereldwijd van dien aard dat […]

Categorieën
genderongelijkheid gezondheid maatschappij sexualiteit vrouwen

Belemmerende opvattingen vergroten risico op baarmoederhalskanker Hindostaanse vrouwen

Jrg. 15 no 3 juni 2018  Door Nensy Bandhoe Hier herkennen we de welbekende sekseverdeling van de arbeid die de genderrollen bepaalt voor vrouwen die zich voornamelijk in de privé- en huishoudelijke sfeer bevinden. Vooral in district Saramacca was dit duidelijk. De meeste huisvrouwen van dit district zeiden dat ze ook hun man in het […]

Categorieën
achterstand genderongelijkheid maatschappij vrouwen

Je diploma is je eerste vrouw!

Jrg. 10 no 12 maart 2014 Henna Guicherit Vrouwen die onderwijs nastreven vormen totaal geen bedreiging voor mannen die onderwijs wensen te volgen. Aan de andere kant vormt het groeiend aantal hoger opgeleide vrouwen, die aspiraties hebben voor lidmaatschap van de Nationale Assemblee en het bekleden van posities in de regering en Hoge Colleges van […]

Categorieën
gender genderongelijkheid maatschappij mannen vrouwen

Gender = mannen + vrouwen. FOUT!

Genderoptiek Jrg 14 no 12 maart 2018 Door Henna Guicherit Het is nog geen dertig jaar geleden dat, behalve feministen, niemand in ons land het begrip gender in de mond nam. Tegenwoordig is het schering en inslag. Goede zaak voor jullie ‘genderinnen’”, hoor ik sommigen al schertsend zeggen. Jullie zijn toch altijd zo ‘gender’ bezig. […]

Categorieën
genderongelijkheid

Jongens, meisjes en onderwijs

Jrg 14 no 9 december 2017 Door Maggie Schmeitz   Van tijd tot tijd slaat er iemand alarm over het feit dat jongens minder goed presteren in het onderwijs dan meisjes. De cijfers laten zien dat er in het kleuteronderwijs iets meer jongens [50-51 procent] dan meisjes zijn. Op de lagere school stijgt het percentage […]

Categorieën
genderongelijkheid vrouwen vrouwenrechten

Een terugblik op de vierde wereldvrouwenconferentie in Beijing

Jrg 10 no 11 februari 2014 door Henna Guicherit Als ik de recente berichtgeving over de voorgestelde actie voor Beijing 20+ in dit dagblad de revue passeer, dwalen mijn gedachten automatisch naar het jaar 1994. Zij die zich toen actief inzetten voor de verbetering van de positie van de vrouw volgden met spanning de gang […]

Categorieën
genderongelijkheid jongeren politiek vrouwenrechten

Zijn vrouwenrechten van een andere planeet?

Jrg 12 no 1 april 2015 Henna Guicherit   Van de in versnelling zijnde verkiezingskermis die ons dagelijks bijna kanaal breed wordt voorgeschoteld met al die zwevende politici, word ik beslist niet vrolijk. Maar ik prijs me gelukkig een burger van dit land te zijn. Een land waar er om de vijf jaar vrije en […]

Categorieën
genderongelijkheid

Agrarische ontwikkeling moet ook de genderongelijkheid aanspreken

Jrg 12 no 4 juli 2015     Door Henna Guicherit Wij zijn de afgelopen weken geconfronteerd met een media dispuut tussen de eerste vrouwen agro-coöperatie Wi! Uma fu Sranan en de minister van landbouw, veeteelt en visserij (LVV). De vrouwencoöperatie is direct in het geweer gekomen nadat drie ministers met veel trots de eerste […]

Categorieën
genderongelijkheid vrouwenrechten

Vrouwenvoetbal van discriminatie naar wereldklasse

Jrg 12 no 5 augustus 2015 Door Henna Guicherit   Wist u dat vrouwenvoetbal eens meer toeschouwers trok dan mannenvoetbal? Dat vrouwenvoetbal te lijden heeft gehad van openlijke discriminatie? Nu de corruptie schandalen van FIFA bonzen naarstig worden onderzocht en de Copa America niet aan de verwachtingen heeft voldaan, is het de hoogste tijd dat […]