Categorieën
maatschappij vrouwenrechten

Jij trouwt niet in gemeenschap van goederen!

Jrg 14 no 2 mei 2017 Henna Guicherit ‘Jij krijgt van mij alleen toestemming om te trouwen als je een notariële akte laat opstellen. Jij trouwt absoluut niet in gemeenschap van goederen.’ Aldus mijn vader zijn prompte reactie toen ik hem sprak over mijn trouwplannen. Hij hoefde er geen seconde over na te denken. Hij […]

Categorieën
gender huiselijk geweld maatschappij politiek vrouwenrechten

Vooruitgaan tegen de stroom in

Jrg. 11 no. 3 juni 2014 door Henna Guicherit Alle landen werpen in hun politieke en economische systemen barrières op tegen vrouwen. En wereldwijd is ook de politieke en economische situatie van vrouwen slechter dan die van mannen, al is er wel verbetering opgetreden sinds het feminisme op wereldschaal vrouwen is gaan organiseren. Maar het […]

Categorieën
gendergelijkheid maatschappij mensenrechten vrouwen vrouwenrechten

Met CEDAW op weg naar een betere positie voor vrouwen

Jrg 16 no 6 september 2019 door Renuka Biharie   Onlangs heb ik, Renuka Biharie, Coördinator van het Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS), van 12 juli tot en met 2 augustus de “CEDAW South to South Capacity Building Training” gevolgd in Trinidad and Tobago. Deze training werd gefaciliteerd door de CEDAW Committee […]

Categorieën
discriminatie genderongelijkheid geweld tegen vrouwen maatschappij vrouwenrechten

Mensen haten vrouwen

Jrg 16 no 1 april 2019 Door Carla Bakboord Deze keiharde uitspraak deed professor dr. Eudine Barriteau in 1996 tijdens een conferentie van de Caribbean Association for Feminist Research & Action (CAFRA). We waren toen allen geschokt. Maar haar onderbouwing was correct. De ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen waren wereldwijd van dien aard dat […]

Categorieën
mensenrechten vrouwenrechten WRC

Veel werk aan de winkel in de strijd tegen discriminatie van vrouwen

Jrg. 15 no 2 mei 2018 Door Henna Guicherit Women’s Rights Centre is ingenomen dat de Staat, zij het enigszins verlaat, onlangs aan haar verplichting heeft voldaan en bij het CEDAW-comité, middels drie gecombineerde rapporten, verantwoording heeft afgelegd voor het gevoerde beleid. Een beleid dat conform het VN Vrouwenverdrag (Cedaw) gericht moet zijn op de […]

Categorieën
discriminatie vrouwen vrouwenrechten WRC

Concluding observations on the combined fourth to sixth periodic reports of Suriname

De Commissie ter Uitbanning van Elke Vorm van Discriminatie van Vrouwen (Committee on the Elimination of Discrimination against Women – CEDAW) heeft op 28 februari 2018 het gecombineerde vierde t/m zesde periodieke rapport van de Staat Suriname in behandeling genomen tijdens haar 69stezitting in het Palais de Nations in Genève, Zwitserland. Deze zitting is ook […]

Categorieën
gender gendergelijkheid maatschappij mensenrechten vrouwen vrouwenrechten WRC

Cedaw en de vrouwen in ons binnenland

Jrg 15 no 1april 2018 door Renatha Simson Van 22 februari tot 1 maart hebben Renuka Biharie en Renatha Simson, op voordracht van Women’s Rights Centre (WRC) en Ultimate Purpose (UP) de 69ste zitting van het CEDAW- comité bijgewoond in Genève, Zwitserland. Hun participatie is mogelijk gemaakt door International Women’s Rights Action Watch – Asia […]

Categorieën
vrouwenrechten

NGO delegatie op 69e CEDAW Commissie meeting in Geneve

Paramaribo, 8 maart 2018 PERSBERICHT Van 22 februari tot 1 maart hebben Renuka Biharie en Renatha Simson, op voordracht van Women’s Rights Centre (WRC) en Ultimate Purpose (UP) de 69ste CEDAW Commissie meeting bijgewoond in Geneve, Zwitserland. Hun participatie is mogelijk gemaakt door IWRAW Asia Pacific (International Women’s Rights Action Watch – Asia Pacific). Deze […]

Categorieën
gender gendergelijkheid vrouwen vrouwenrechten

Waarom steeds vrouwen?

Jrg 6 no 12 maart 2010 Door Carla Bakboord M.Sc.   ‘Jullie hebben het alleen maar over vrouwen, maar dat heeft toch niets te maken met gender en met gelijkheid, want gender gaat toch over de gelijkheid van mannen en vrouwen?’; is een veelvoorkomende opmerking en vraag van studenten en ook anderen. Deze vraag wordt […]

Categorieën
8 maart vrouwen vrouwenrechten

Internationale Dag van de Vrouw; waarom niet ook een Internationale Dag van de Man?

Jrg 6 no 12 maart 2010 Door Drs. Henna Guicherit Volgend week maandag is het Internationale Dag van de Vrouw en wordt deze dag wereldwijd voor de honderdste maal herdacht. Maar, er zijn nog altijd mensen die zich schertsend afvragen of zo een dag wel nodig is. “Jullie vrouwen hebben het maar al te goed […]