Kwikvervuiling een bedreiging voor ons allen

Genderoptiek Jrg 12 no 6 september 2015

 

Door Henna Guicherit

Hoewel de import van kwik in 2006 al bij wet verboden is, zorgen porknokkers en garimpeiros jaarlijks voor tonnen kwik in ons milieu. Kleinschalige goudzoekers zijn wereldwijd de grootste kwikvervuilers die met hun methode van goudwinning een ernstig gevaar voor de volksgezondheid vormen. De voortreffelijke documentaire Mercury Contamination: Suriname’s Public Health Menace, en het schitterend jaarconcert van de Kathedrale Koorschool Suriname hebben recent serieuze aandacht gevraagd voor de kwik verontreiniging. “Waarom wordt er geen gehoor gegeven aan de roep van Mama Sranan om Surina te redden”, klonk het in de kathedrale basiliek van Sint Petrus en Paulus.

38Door het opwarmen van kwik komen dampen vrij die bij inademing erg schadelijk zijn voor het zenuwstelsel. Kwikdeeltjes die in de atmosfeer terecht komen en afvalwater van het productieproces zorgen voor verontreinigde rivieren en kreken en hoge kwikconcentraties in vissen zoals anjoemara, kati en piren. Doordat deze roofvissen kleinere vissen opeten, die al kwik in zich hebben, beschikken zij vaak over een veel hogere concentratie. Inheemse en Marron gemeenschappen die voor hun eiwitten aangewezen zijn op vissen die hoge concentraties kwik consumeren, kampen met ernstige gezondheidsproblemen en lopen groot risico voor verminderde vruchtbaarheid, neurologische en psychische ziektes en evenwichtsproblemen. Ook in gebieden waar er niet aan goudwinning wordt gedaan. Deze worden immers door wind en regen ook vervuild. Op de goudvelden behoren behalve de goudzoekers ook vrouwen, zwangere vrouwen en kinderen tot de kwetsbare groepen. Bewoners van Paramaribo, denkt u niet dat dit een ‘ver van uw bed’ show is. Dat is het niet. In Paramaribo, waar alarmerend hoge kwikconcentraties in de lucht vrij komen, bent u en vooral ook de omwonenden van goudverwerkingsbedrijven die het opgekochte goud zuiveren, bijzonder kwetsbaar. U staat bloot aan kwikniveaus die ver boven de internationaal aanvaarde veiligheidstandaarden liggen. En opeenvolgende regeringen weten dit. Voor Women’s Rights Centre de hoogste tijd om met het Wereld Natuurfonds en vele anderen die de No Kwik campagne ondersteunen, de noodklok te luiden. Onze rijke biodiversiteit wordt ernstig verstoord en aangetast en iedere burger van dit land loopt gevaar. Laten we niet vergeten dat ons welzijn in alle aspecten afhankelijk is van een gezond milieu.

Kwik verbod?

Maar, er is toch een verbod op de import van kwik hoor ik u zeggen. Dat klopt. Een wettelijk verbod op het gebruik van kwik is er echter niet. Er zijn ook geen wettelijke regels met betrekking tot het gebruik van kwik. En met de wet van 2006 neemt men het ook niet zo nauw. Kwik is immers opgenomen in het Besluit Negatieve Lijst. Dit betekent dat voor het importeren van kwik ontheffing moet worden aangevraagd bij de afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole van het ministerie van Handel en Industrie. Of die ontheffing wordt verleend weet ik niet. Zo niet is er sprake van smokkelpraktijken of beiden. Duidelijk is wel dat de wet van 2006 niet meer is dan een papieren tijger. Enerzijds wordt een halfslachtig signaal afgegeven dat het beleid er eigenlijk niet op gericht is om het gebruik van kwik in ons land uit te bannen. Anderzijds voert diezelfde overheid nu een No Kwik campagne en treft voorbereidingen voor de ondertekening van het Minamata Verdrag. Dit Verdrag stelt zich ten doel kwikmijnbouw, de grootste kwikvervuiler in ons land, te verbieden. En daarmee bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen antropogene emissies en lozingen van kwik en kwikverbindingen.

Minamata

Minamata is een neurologisch syndroom dat wordt veroorzaakt door ernstige kwikvergiftiging. Het werd voor het eerst ontdekt in 1956 in Minamata stad in Japan. De ziekte werd veroorzaakt door organisch kwik dat door het bedrijf Chisso in zee werd geloosd. Via vis en schelpdieren kwam het kwik in de voedselketen van de bevolking. Het duurde echter twaalf jaar voordat de overheid hier achter kwam. In de tussentijd moesten honderden deze nalatigheid met hun leven bekopen en tienduizenden met hun gezondheid.

Als we het gebruik van kwik willen uitbannen dan is het toch duidelijk wat er moet gebeuren. WRC vraagt daarbij in het bijzonder aandacht voor de bescherming van de gezondheid van vrouwen en kinderen tegen kwikblootstelling. Voor de vermindering van kwikgebruik en het agressief promoten van kwikvrije methoden in de goudwinning en een wettelijk verbod op kwik in het productieproces van goud. Vooral voor de goudzoekers en de leefgemeenschappen in de goudgebieden moet een op maat gesneden voorlichtingscampagne worden gevoerd en kwikvrije methoden geïntroduceerd en bij wet verplicht gesteld. Wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheid van de populatie in betreffende leefgemeenschappen en in Paramaribo is een must. Al met al is een nationaal actieplan gericht op het uitbannen van kwik in de goudwinning een must. Als daar op wordt toegezien houdt de smokkel vanzelf wel op.

WRC sluit zich aan bij al die organisaties, wetenschappers en personen in binnen- en buitenland die de mening zijn toegedaan dat er zo snel als mogelijk een einde moet komen aan het gebruik van kwik in de goudwinning.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s