Categorieën
gendergelijkheid

Hij Voor Zij

Jrg 11 no 7 oktober 2014 door Carla Bakboord Onlangs lanceerde UN Women de HeForShe campagne. Bij de launch riep Emma Watson, de jonge Britse actrice uit de Harry Potter films, in haar spectaculaire speech mannen en jongens op bijdragen te leveren aan gelijke kansen voor jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Wereldwijd hebben vrouwenactivisten, en […]

Categorieën
gendergelijkheid vrouwen

Karen Lynn Williams: ‘Het gaat erom iedereen gelijke kansen te geven.’

Gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid staan bij WRC hoog in het vaandel. Vrouwen hebben recht op gelijke kansen en een gelijke behandeling. In de praktijk hebben mannen, zeker als het leidinggevende functies betreft, een bevoorrechte positie. In deze editie maakt u kennis met vier vrouwelijke topkaders die ook een vrouwelijk element toevoegen aan de stijl van leidinggeven. […]

Categorieën
gendergelijkheid gezondheid

Claudia Redan; ‘Gezondheidsprogramma’s omzetten in gezondheidswinst’

Gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid staan bij WRC hoog in het vaandel. Vrouwen hebben recht op gelijke kansen en een gelijke behandeling. In de praktijk hebben mannen, zeker als het leidinggevende functies betreft, een bevoorrechte positie. In deze editie maakt u kennis met vier vrouwelijke topkaders die ook een vrouwelijk element toevoegen aan de stijl van leidinggeven. […]

Categorieën
gendergelijkheid

Agnes Daniël: ‘Stel jezelf krachtig op!’

Gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid staan bij WRC hoog in het vaandel. Vrouwen hebben recht op gelijke kansen en een gelijke behandeling. In de praktijk hebben mannen, zeker als het leidinggevende functies betreft, een bevoorrechte positie. In deze editie maakt u kennis met vier vrouwelijke topkaders die ook een vrouwelijk element toevoegen aan de stijl van leidinggeven. […]

Categorieën
gendergelijkheid maatschappij mensenrechten vrouwen vrouwenrechten

Met CEDAW op weg naar een betere positie voor vrouwen

Jrg 16 no 6 september 2019 door Renuka Biharie   Onlangs heb ik, Renuka Biharie, Coördinator van het Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS), van 12 juli tot en met 2 augustus de “CEDAW South to South Capacity Building Training” gevolgd in Trinidad and Tobago. Deze training werd gefaciliteerd door de CEDAW Committee […]

Categorieën
gender gendergelijkheid maatschappij

OP WEG NAAR EEN GENDERVRIENDELIJKE ARBEIDSWETGEVING

Jrg 15 no 11 februari 2019 Door Henna Guicherit Women’s Rights Centre constateert met genoegen dat er op het ministerie van Arbeid hard wordt gewerkt aan het vernieuwen van de bijna tachtig jaar oude Surinaamse arbeidswetgeving. Het is ook echt de hoogste tijd dat ons arbeidsrecht in versneld tempo in harmonie wordt gebracht met de […]

Categorieën
gendergelijkheid

Module gender en seksualiteit

Jrg 15 no 6 september 2018   Op 17 augustus ontvingen studenten en alumni van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek), vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname, Stichting Lobi, politieke partijen en NGO’s, hun de diploma of certificaat van de ‘Blended Course; Introduction to Gender and Sexuality’. Deze cursus werd simultaan gegeven van […]

Categorieën
gender gendergelijkheid mensenrechten

Mensenrechten-en genderbenadering op de werkplek en de arbeidsmarkt

 Door Carla Bakboord “…Opdat een ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap ernaar zal streven de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen…” [1]   Dat mensenrechten de basisprincipes zijn waarop een democratische samenleving is opgebouwd, zouden we als een vanzelfsprekendheid moeten zien. Suriname heeft zich middels de Universele Verklaring van de Rechten […]

Categorieën
gendergelijkheid

VROUWEN EN DE ARBEIDSMARKT; EEN PLEIDOOI VOOR GENDERGELIJKHEID

de Werkgever Jrg. 11 Nr.19 mei 2018 Henna Guicherit   In dit artikel wordt vanuit een mensenrechten – en genderoptiek aandacht gevraagd voor het opheffen van de heersende genderongelijkheid in de wereld van de arbeid. Een meer efficiënte benutting van ons menselijk (mannelijk en vrouwelijk) kapitaal komt immers het bedrijfsleven ten goede. Bovendien heeft het […]

Categorieën
gender gendergelijkheid maatschappij mensenrechten vrouwen vrouwenrechten WRC

Cedaw en de vrouwen in ons binnenland

Jrg 15 no 1april 2018 door Renatha Simson Van 22 februari tot 1 maart hebben Renuka Biharie en Renatha Simson, op voordracht van Women’s Rights Centre (WRC) en Ultimate Purpose (UP) de 69ste zitting van het CEDAW- comité bijgewoond in Genève, Zwitserland. Hun participatie is mogelijk gemaakt door International Women’s Rights Action Watch – Asia […]