Home

Women's Rights Centre

 

Stichting Women’s Rights Centre (WRC) is op 27 januari 1997 in Paramaribo, Suriname opgericht door de activisten Carla Bakboord, Betty Cederboom, Nadia Raveles, en Karin Refos. Bij de eeuwwisseling onderging de organisatie een aantal wijzigingen en vanaf 2000 bestond het bestuur uit Carla Bakboord (voorzitter), Henna Guicherit en Mariska Muskiet. Mariska is ons helaas in 2011 komen te ontvallen. Haar passie voor het bepleiten van mensen – en vrouwenrechten blijft voortleven en dragen wij over aan de leden die toetreden tot ons WRC netwerk.

WRC is actief op het gebied van training, onderzoek, advies en ondersteuning. Heeft een erkende positieve track record vanwege verdiensten gericht op interventie huiselijk geweld, de beleving van vrouwen en mensenrechten, gendergelijkheid en seksualiteit.

Naast onze maandelijkse rubriek Genderoptiek, die in april 2004 in dagblad De Ware Tijd werd gelanceerd, maken wij nu ook gebruik van het wereldwijde web om gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid te bevorderen, vrouwenrechten te bepleiten en alle vormen van geweld tegen vrouwen en kwetsbare groepen uit te bannen.

Voor het bouwen van deze website hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de Schrijversvakschool Paramaribo.

Paramaribo, 27 januari 2018