Vandaag slachtoffer morgen dader?

Jrg 12 no 5 augustus 2015

Door Carla Bakboord

Afgelopen week heeft Women’s Rights Centre (WRC) de brochure “Vandaag Slachtoffer, Morgen Dader?” aangeboden aan Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. Dit boekje is uitgegeven in het kader van het “Project Interventie Huiselijk Geweld voor Jongeren aangesloten bij diverse denominaties”. In 2014 heeft WRC in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geestelijke leiders getraind. Tien van hen hebben hun kennis op het gebied van de preventie van huiselijk geweld ingezet voor de voorlichting aan jongeren. Met dit boekje, samengesteld door WRC en geschreven door Gharietje Choenni kunnen jongeren ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van huiselijk geweld. Chitra Mohanlal en Shiefania Jahangier, medewerkers van onze counterpart het Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG,) zijn evenals Stanley Soeropawiro van de afdeling Religieuze Aangelegenheden van dit ministerie zeer ingenomen met deze brochure.

Huiselijk geweld

Tien jaar geleden beschouwden zowel de samenleving als de overheid huiselijk geweld als privé kwestie. Ze bemoeiden zich niet met zogenaamde familieruzies. Tegenwoordig weten wij wel beter. Huiselijk geweld is strafbaar en wettelijk vastgelegd. De Overheid is verantwoordelijk voor de handhaving van deze wet. Omdat alle functionarissen binnen de justitiële keten, noch de partners op het gebied van huiselijk geweld voldoende kennis hebben over dit thema, ben ik erg blij met dit project. Het “Project Interventie Huiselijk Geweld voor Jongeren aangesloten bij diverse denominaties” biedt geestelijke leiders handvaten huiselijk geweld aan te pakken vanuit de optiek van mensenrechten. Zij kunnen deze kennis overdragen aan jongeren.

Tijdens de training en voorlichting sessies in 2014 bleek dat geen enkele religie huiselijk geweld rechtvaardigt. Het is jammer dat veel mensen dit nog niet weten. Velen weten evenmin dat huiselijk geweld negatieve gevolgen heeft voor slachtoffer, pleger en samenleving. Zo leven slachtoffers voortdurend in angst. Hun leerprestaties, fysieke en mentale gezondheid, arbeidsproductiviteit, seksuele en reproductieve gezondheid gaan achteruit.

De plegers van huiselijk geweld die in de gevangenis terechtkomen, kunnen hun baan verliezen. Ze krijgen gratis logies en eten in de gevangenis en kosten de samenleving (belastingbetaler) handen vol geld. Allerlei hooggeplaatste figuren die zich schuldig maken aan seksueel kindermisbruik worden helaas nooit gepakt en bestraft. Deze mensen blijven, evenals diverse plegers van huiselijk geweld waartegen geen aangifte wordt gedaan, doorgaan met dit misbruik.

41Kwetsbare groep

Kinderen, vrouwen en ouderen behoren tot de meest kwetsbare groep vanwege hun ondergeschikte positie en afhankelijkheid. Maar ook mensen met een beperking en LGBTs (lesbians, gays, bi-sexuals en transgenders) zijn kwetsbaar voor huiselijk geweld. Veel familieleden maken te vaak misbruik van hun machtspositie. Seksuele, lichamelijke, geestelijke en financiële terreur van familieleden gaat jarenlang door. Veel ouders verloren huis en haard aan kinderen die hen terroriseren. Ze werden gedwongen om al hun zuurverdiende geld en waardevolle goederen af te staan. Wist u dat familieleden en vrienden de andere kant op kijken en dit geweld stimuleren? Ze lappen de wet- en regelgeving aan hun laars.

Oproep tot geweld

Er zijn heel wat misvattingen en verkeerde interpretaties van de heilige geschriften en cultuur. Onlangs werden we opgeschrikt door de jonge muziekformatie “Hakuna Matata Gang” die op roept gay-jongens een kogel door het hoofd te schieten en vrouwen te vernederen. Je vraagt je af hoe onze jongeren aan deze barbaarse ideeën komen. Hoe bedenken ze teksten als “Bullet”?

Deze oproep kan zeer negatieve gevolgen hebben voor gay-jongeren. Immers, er zijn genoeg families die de liefde tussen twee jongens niet begrijpen. Daarom accepteren ze het niet. Zouden zij hun zoon, broer of neef die homoseksueel is mishandelen bij het horen van “bullet”? Ik legde deze vraag voor aan psychiater Glenn Helberg. Hij zegt: “Die uitspraken leiden natuurlijk niet altijd tot grof geweld, maar het leidt zeker tot psychisch geweld. Vooral diegenen die nog in hun coming out fase zitten zijn de dupe. Of zij die het erg moeilijk hebben met hun geaardheid of twijfelen aan hun eigen seksualiteit. Deze jongeren raken nog meer in de war. Ook versterkt zo’n tekst als “Bullet” gevoelens van homohaat. En dan zien we dat homoseksuelen inderdaad fysiek belaagd of bedreigd worden.  In een sfeer waarin de Overheid en de Kerk, dus de godsdienst daar ruimte aan geeft kan dit leiden tot het ergste. Dat iemand het in zijn kop kan krijgen, en denkt ik schiet jou overhoop. Dit soort dingen hebben met elkaar te maken. Een kwestie van interactie. Maar dergelijke interactie wensen we toch niet?”

Strafbaar

Evenals huiselijk geweld is ook het oproepen tot haat en moord strafbaar. Hier is geen sprake van dichterlijke vrijheid. Ons Wetboek van Strafrecht is daar heel duidelijk over. Daarom is het belangrijk dat mensen die de wetten en regels niet naleven, worden gestraft. Stel dat een muziekgroep oproept tot het uitmoorden van een bepaalde etnische groep. Zouden we dat accepteren? Nee toch? De leden van die etnische groep zouden veiligheid en bescherming krijgen van familieleden want zij horen bij elkaar.

Maar verschillende LGBT kinderen hebben het moeilijk omdat hun familie hen niet accepteert. In veel gezinnen worden ze vernederd, mishandeld en uitgesloten. Deze LGBT jongeren zijn geboren in het gezin van de “vijand”, die heteroseksualiteit als enige norm hanteert. Alles wat daarvan afwijkt, is volgens de familie abnormaal en zondig. Maar net zoals heteroseksualiteit is aangeboren, geldt dit ook voor LGBT seksualiteit. Juist de familie die bescherming en veiligheid moet bieden, laat het afweten. Een familie die een LGBT kind vernedert en uitsluit maakt zich schuldig aan mishandeling en intimidatie en is strafbaar. Bovendien handelt zij tegen de basisprincipes van de religieuze grondbeginselen gebaseerd op vrede en harmonie. Iedereen – ongeacht de seksuele geaardheid- heeft mensenrechten. En recht op liefde, bescherming en veiligheid. Gelukkig zijn er genoeg families die hun LGBT kinderen liefdevol bejegenen.

Jong geleerd is oud gedaan. Willen wij voorkomen dat kind slachtoffers later daders worden, dan moeten de ouderen thuis een positief voorbeeld geven. Religieuze leiders, muziekgroepen, overheid, NGO’s, zijn allemaal partners in deze nobele strijd voor een samenleving zonder haat en geweld. Een samenleving waarin respect, welvaart en welzijn voorop staan. De brochure “Vandaag Slachtoffer Morgen Dader?”is een essentieel middel daartoe en wordt onder jongeren verspreid.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s