2022: een jaar waarin eenieder telt

Jrg 18 no 10 januari 2022
Tekst Carla Bakboord

Elk jaareinde wensen politici ons succes, liefde en gezondheid voor het nieuwe jaar. Ik vraag me telkens weer af of zij er ook echt invulling aan zullen geven. Of zij wel voldoende beseffen wat hun wens inhoudt? Immers, de burgers welvaart en welzijn toewensen, brengt als politici de plicht met zich mee de randvoorwaarden daartoe te scheppen. Zo simpel is dat. Het is een van de basisprincipes van de universele mensenrechten en is verankerd in de religieuze waarden van alle denominaties waar politici graag naar verwijzen. 

Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Artikel 2 vermeldt dat een ieder aanspraak heeft op alle rechten en vrijheden, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 

Bron: Twitter

Wij hebben dus als samenleving en als lidstaat van de Verenigde Naties een stevig en rechtvaardig fundament. De staat heeft hiermee sociaal-juridische verplichtingen waar elke burger aanspraak op kan maken. Ik vertel u dus niets nieuws, ik leg u ook niets op. U en ik weten al lang dat we onze medemens liefde moeten tonen, ongeacht hun status. Toch zien we dat de verplichtingen niet nageleefd worden. 

De laatste tijd wordt de etnische identiteit weer misbruikt om anderen te beoordelen, veroordelen, te stigmatiseren en zichzelf te verheerlijken. Zo is er een professor die openlijk stelde dat zijn etnische groep, meer dan welke andere, het vermogen heeft ons land tot ontwikkeling te brengen. Als dat zo zou zijn, dan zou deze eigenschap voor elk individu van zijn etnische groep gelden en deze groep alleen uit deskundige burgers bestaan. Dan zou het land van herkomst van deze etnische groep, het meest ontwikkelde land ter wereld zijn. 

Anderen geven af op een etnische groep als zou die uit profiteurs en boeven bestaan. En zo reproduceren veel politici decennialang via de media allerlei mythes die kant noch wal raken. Vele burgers trappen er telkens weer in. 

Etniciteit en politiek

Politieke partijen hebben sinds de onafhankelijkheid etniciteit voortdurend als instrument ingezet voor het maken van onderscheid en het verkrijgen van politieke macht en toegang tot hulpbronnen, kapitaal en privileges. Zij hebben op basis van etnische politiekvoering hun eigen klassenbelangen behartigd. Zou het werkelijk zo zijn dat elke politieke partij de belangen van zijn ‘eigen’ etnische achterban zou behartigen, dan was nu elke etnische groep in Suriname welvarend. Immers, hun politieke leiders zijn vertegenwoordigd in het politiek machtscentrum. 

Zij strooien zand in uw ogen en laten u geloven dat zij uw belang behartigen, omdat u op hen lijkt. Niets is minder waar. Zij behartigen slechts hun eigen belang en het belang van een klein groepje dat dicht bij hen staat en soms ook op hen lijkt. Want nog steeds leeft het gros van de burgers uit alle etnische groepen in armoede en moet extra hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Nog steeds worden er vrouwen en kinderen uit alle etnische groepen mishandeld. En is nog geen enkele politicus er in geslaagd ‘veiligheid in huis’ te brengen voor zijn etnische achterban. Als zij echt zoveel houden van hun eigen etnische groep dan zou huiselijk geweld bij hen niet voorkomen. Dan zouden zij maatregelen hebben getroffen om de meest kwetsbaren onder hen te beschermen. Dan zouden er ook geen kinderen uit alle etnische groepen in tehuizen zijn, die door de eigen etnische groep zijn verwaarloosd en misbruikt?  Want politici die etniciteit als instrument blijven inzetten, hebben toch de verplichting te zorgen voor hun vermeende achterban? 

Ik begrijp dat we vaak afgaan op wat we zien. Wanneer iemand iets goeds of slecht heeft gedaan, benoemen we bewust de etnische groep van die persoon en generaliseren de hele groep. Dat doen de media, de politiek en ook wij in onze dagelijkse communicatie. Hiermee houden wij vooroordelen in stand. 

Een jongeman vertelde me eens dat hij zo een hekel heeft aan mensen van een bepaalde etnische groep. Ik vroeg hem: “Ken je ze allemaal dan?” Hij zei: “Nee”. Ik: “Dacht ik al, je kent niet eens allemaal en je hebt een hekel aan al die miljoenen mensen. Dat kan toch helemaal niet? Hoe komt het dat je een hekel aan ze hebt? Heb je ook een hekel aan …. (iemand die hij kent uit die etnische groep die hij zo verafschuwt)”. Hij: “Nee, aan die niet. Maar zij buiten ons uit. Dat zeggen onze politieke leiders.” 

Politici doen er goed aan om vanaf vandaag te stoppen met het propageren van etnische mythes. Voer voor eens en altijd een beleid uit vanuit een inclusief- en mensenrechtenperspectief, waarbij elke burger telt en aanspraak maakt op die fundamentele basisprincipes. Dan zult u samen met de burgers de welvaarts- en welzijnseuforie ervaren. Aan de burger zeg ik: haal het zand uit uw ogen en laat u nooit meer zand in de ogen strooien. Dit is mijn innige wens voor 2022. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s