Marjorie Mamooi: ‘Marowijne heeft een middelbare school nodig.’

Jrg 17 no 2 mei 2020 In aanloop naar de verkiezingen op 25 mei profileren wij jonge kandidaten van diverse politieke partijen. Jongeren behoren tot de grootste groep kiezers. Dit demografisch gegeven en de structurele ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek moet politieke partijen ertoe bewegen te werken aan een betere balans in 2020. Wij… Lees meer Marjorie Mamooi: ‘Marowijne heeft een middelbare school nodig.’