Samen werken aan positieve verandering

Jrg 14 no 3 juni 2017

door Carla Bakboord

Vorige week hoorde ik op het nieuws dat de Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten (VS) zwaar te lijden hebben onder discriminatie en stigma. “Of je nu rijk of beroemd bent, zwarte mensen in de VS worden gediscrimineerd en hebben het zwaar”, zei NBA-superster LeBron James van de Cleveland Cavaliers zeer geëmotioneerd. Negatieve vooroordelen en stereotypering maken je kwetsbaar en vormen de basis voor haat, mensenrechtenschendingen, waaronder uitsluiting en geweld.

Net als deze Afro-Amerikanen worden in Suriname LGBT’s (Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders), mensen die leven met hiv, mensen met een beperking en sekswerkers stelselmatig gediscrimineerd en gestigmatiseerd. In vele gevallen staan zij bloot aan huiselijk en publiek geweld. Stichting Double Positive, Parea, LGBT Platform Suriname, Foundation He+Hiv, WomenSWay, Transgender in Action (TIA), Chances For Life (CFL) en Stichting Communicatie, Cultuur en Ontwikkeling (COCON), zijn onlangs gestart met diverse projecten om de samenleving en hun doelgroep bewust te maken hoe discriminatie en stigma van de meest kwetsbare onder ons tegen te gaan. Met het uiteindelijk doel hun leefomstandigheden en levenskwaliteit te verbeteren. Deze projecten vallen binnen het Regional Local Capacity Initiative (LCI).

Different people
Some brick walls isolate a different individual from other people. Digital illustration.

Tijdens een eendaagse workshop georganiseerd door Parea, CFL en het LGBT Platform Suriname, hebben de organisaties besloten vanuit een mensenrechtenbenadering samen te werken om de kwaliteit van het leven van hun doelgroepen te verbeteren. Negatieve vooroordelen en stereotypering hebben alles te maken met het ontbreken van de juiste kennis. En zo worden mensen onnodig bang gemaakt en opgeruid. Iemand die hiv geïnfecteerd is, kan jou niet infecteren als je uit zijn of haar bord eet. Ook niet als je wordt aangeraakt of naast iemand staat die met hiv leeft. Een muskiet die een geïnfecteerde heeft gestoken,brengt geen hiv over wanneer hij jou daarna steekt. Als dit zo zou zijn, zou niemand meer op straat gaan. En ook niet naar een concert, sportevenement of andere publieke plaatsen. Want er zal altijd wel iemand in uw buurt zijn die geïnfecteerd is, die het misschien zelf niet eens weet. Laat u zich niet onnodig bang maken en zorgt u er vooral voor goed geïnformeerd te zijn over hoe hiv wel en niet wordt overgedragen.

Niet discrimineren
Stichting Double Positive heeft onlangs workshops verzorgd over mensenrechten in relatie tot hiv. Double Positive richt zich in dit project voornamelijk op jongeren, ouderen en slechthorenden die leven met hiv. Samen met de doelgroep zal de stichting aandacht vragen van beleidsmakers voor hun geïdentificeerde problemen. Wij hebben als land afgesproken dat wij iedere burger ongeacht zijn/haar klasse, sekse, religie, etniciteit of andere status niet mogen en zullen discrimineren. Dus, wij Surinamers willen dat iedere burger recht heeft op onder andere huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, werk, liefde en veiligheid; basis mensenrechten. Als we dat niet waren overeengekomen, zouden ook uw rechten u ontnomen kunnen worden. Net zoals die Afro-Amerikanen die in de Verenigde Staten als minderwaardig worden beschouwd.

Stel dat ineens atheïsten, in het machtscentrum zitten, besluiten dat gelovigen geen onderwijs meer mogen volgen. Of niet mogen trouwen. Of geen recht hebben op werk. U zou dit onzinnig en onrechtvaardig vinden. Maar die atheïsten die hiervoor pleiten zijn wel de mening toegedaan dat gelovigen de wereld verpesten en minder waard zijn dan zijzelf. U zou als gelovige toch in opstand komen en pleiten voor uw rechten? Dit is wat mensen die leven met hiv, met een beperking, homoseksuele mannen en vrouwen en transgenders dagelijks ervaren. Daarom is het belangrijk dat organisaties opkomen voor de belangen, en de naleving van de rechten van deze kwetsbare groepen. Kwetsbaar, omdat de samenleving hen onterecht veroordeelt en criminaliseert tot een minderwaardige groep. Jongeren en vrouwen die tot die groepen behoren, zijn extra kwetsbaar, vanwege hun ondergeschikte en afhankelijke positie.

Jongeren en seksualiteit
COCON voert het project‘Education counts!’ uit. Het doel is komen tot een raamwerk voor een geïntegreerd seksueel voorlichtingsbeleid voor maatschappelijke organisaties en scholen. Binnen dit traject zal het ngo-veld (inclusief scholen) versterkt worden in het professionaliseren van seksuele educatie en voorlichting naar de verschillende doelgroepen: mannen die seks hebben met mannen, sekswerkers, jongeren, Marrons, Inheemsen en mensen die leven met hiv. COCON heeft onderzoek verricht naar wet- en regelgeving en het beleid op het gebied van seksuele voorlichting en educatie. Nagegaan is op welke wijze de overheid seksuele voorlichting en educatie en reproductieve rechten juridisch ingericht en beleidsmatig vorm geeft. Dit project is zo belangrijk omdat de data ons laten zien dat een op de vijf moeders in Suriname een tienermoeder is. En dat hiv-prevalentie onder mannen die seks hebben met mannen hoog is. Inheemse- en Marron-jongeren in dorpen in het binnenland vóór hun 13e jaar al seks hebben met meerdere partners. En seksuele voorlichting en educatie desondanks nog ad-hoc is!

Pleiten
Trans in Action wil met hun project de samenleving bewustmaken zodat zij meer openheid, begrip en verdraagzaamheid zal tonen naar de transgendergemeenschap. Zij zal studies verrichten en via campagnes informatie verspreiden. Transgender-zijn is geen mode, geen ziekte, maar net als heteroseksualiteit een natuurverschijnsel. Ook in seksualiteit is er altijd al diversiteit. Het enige verschil is, dat het nu zichtbaarder wordt. Daarom is het belangrijk dat de samenleving correct geïnformeerd wordt. En dat al die vooroordelen en negatieve opvattingen over deze groep weggewerkt worden. U wordt niet minder mens wanneer u uw medemens leert waarderen. Ook al is die niet zoals u bent. Zowel internationale organisaties, de overheid als NGO’s werken keihard om discriminatie tegen wie dan ook tegen te gaan.

Net als Parea die opkomt voor de belangen van de LGBT-gemeenschap in Suriname. Zij richten zich voornamelijk op het bewust maken van de private sector en wat de meerwaarde en dus de voordelen zijn voor het bedrijfsleven en de Surinaamse gemeenschap, indien de organisatie ervoor zorgt dat LGBT-ers zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Diverse bedrijven en organisaties hebben op 12 januari de Verklaring van Paramaribo ondertekend. Hiermee spreken zij het voornemen uit om samen met Parea aan een zo LGBT-vriendelijk mogelijke omgeving te willen werken. Op 13 juni is de tweede sessie en Parea is bezig nog meer projecten uit te voeren die onder andere de werkvloer regarderen.-.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s