Opmerkelijk!

Jrg 14 no 3 juni 2017

 

door Henna Guicherit

Er gaat geen dag voorbij of er is wel een opmerkelijk bericht dat mij de wenkbrauwen doet fronsen. Berichten die op niet mis te verstane wijze de genderongelijkheid etaleren.

Mogri
Dat onlangs in de staat Madhya Pradesh in India zevenhonderd Indiase bruiden op hun huwelijksdag van de minister van Plattelandsontwikkeling een mogri (houten knuppel) ontvingen is opmerkelijk. In een samenleving waar huiselijk geweld aan de orde van de dag is, heeft deze minister een krachtig signaal afgegeven. ‘Als manlief niet wil luisteren, dronken is en jou geweld aandoet, aarzel niet en gebruik je knuppel’. De knuppels zijn voorzien van passende teksten, zoals ‘voor dronkaards die slaan’ of ‘de politie zal niet ingrijpen’.

Het is schering en inslag dat mannen aan hetspaargeld van hun vrouw gaan om drank te kopen. Eenmaal dronken worden ze gewelddadig. Alle mannen zijn nu gewaarschuwd zich te onthouden van geweld en alcohol. Er zijn 10.000 mogri’s besteld om als huwelijksgeschenk te dienen in de strijd tegen huiselijk- en seksueel geweld. Ik blijf deze actie op de voet volgen en ben benieuwd naar de lessons learned. Hopelijk hoeft deze vrouwvriendelijke minister geen zwaarder tuig van stal te halen. In verschillende staten in India zijn er recent ook maatregelen afgekondigd om het alcohol gerelateerd geweld in te dammen door de verkoop te verbieden of te beperken. In ressort Henar in Nickerie is het aantal gevallen van huiselijk geweld wel flink gedaald nadat districtscommissaris Joeloemsingh bijna alle winkelvergunningen voor verkoop van alcohol in dit ressort niet heeft verlengd.

SPB
Het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft het vertrouwen in korpschef Agnes Daniel opgezegd zonder de algemene ledenvergadering daar in te kennen. Indien het bondsbestuur van goede wil was, zou zij zich inspannen om in dialoog tot een betere werkrelatie te komen. Als zij dit verzuimt, ontkom ik niet aan de indruk dat er een andere agenda op de bestuurstafel ligt.

54 wingsnewspaper comEn dan die nieuwbakken minister van Justitie en Politie. Nauwelijks in functie woont hij een bondsvergadering bij waar de relatie met de korpschef op de agenda staat. Dit is op zijn zachtst gezegd zeer ongebruikelijk. Als de korpschef haar functie ter beschikking stelt om de president de ruimte te geven onderzoek te doen, is zijn lontje al opgedroogd. Hij deelt de gemeenschap mee dat Agnes Daniel is ontheven en dat haar ontslag volgt; alsof dit zijn bevoegdheid is. Over het door de minister ingestelde mediation team wil ik slechts kwijt dat het niet voldoet aan de criteria van onpartijdigheid, zo cruciaal bij elke bemiddeling. Voor mannen die uit zijn op machtsposities is het kennelijk moeilijk verteerbaar dat zij daar het alleenrecht niet meer over hebben. En dat vrouwen die hooggeschoold zijn en aan het profiel voldoen hun opmars maken. Zij die denken over de kwaliteiten en capaciteiten van korpschef Agnes Daniel te beschikken en op haar stoel te willen zitten, zeg ik: You still have a long way to go.

Gelijke beloning
IJsland is een eilandstaat ten noordwesten van het Europese vasteland. Het staat al acht jaar opvallend op de eerste plaats van de Global Gender Gap Index van het Wereld Economisch Forum. Ter vergelijking; Suriname staat op plaats 95. Toch verdienen vrouwen daar 14 tot 18 procent minder dan mannen. Deze discriminatie pikken zij niet langer. Daarom verlieten duizenden vrouwen onlangs hun werkplek vroeger om de straat op te gaan om tegen deze onrechtvaardige behandeling te protesteren. En met succes, want het parlement heeft besloten IJsland te maken tot het eerste land waar gelijke beloning in de wet wordt verankerd. En daarmee worden werkgevers die hun mannelijke werknemers meer dan hun vrouwelijke collega’s betalen, vervolgd voor een strafbaar feit. Met deze wet, die in januari 2018 van kracht zal zijn, worden publieke en private bedrijven opgedragen hun werknemers gelijk te behandelen ongeacht gender, etniciteit, seksualiteit of nationaliteit. Bedrijven zullen zich moeten certificeren voor gelijke beloning anders riskeren zij boetes.

Wereldwijd verdienen vrouwen gemiddeld 23 procent minder. Daar komt maar heel langzaam verandering in. En als dat zo doorgaat zal de kloof pas in 2086 zijn gedicht en dat is onacceptabel. Om te voldoen aan Sustainable Development Goal 8.5, vormen de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) en UN Women in september een coalitie voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen voor werk van gelijke waarde. Gendergelijkheid in de beroepswereld is hun visie. Het bereiken (in 2030) van gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor werk van gelijke waarde is hun missie. Ons land is op 4 januari 2017 toegetreden tot de ILO Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women (C100). Deze conventie treedt op 4 januari 2018 in werking en dwingt ons om de kloof in beloning van mannen en vrouwen zichtbaar te maken. En een strategie te ontwikkelen om deze te verkleinen en de arbeidswetgeving aan te passen.

Duterte
En dan de berichtgeving over charismatische presidenten die met hun psychopathische persoonlijkheid en populistisch beleid een sta in de weg zijn voor goed bestuur en duurzame ontwikkeling. President Duterte van de Filipijnen is er een van. Hij presteerde het laatst publiekelijk en met veel bravoure te stellen dat hij militairen tijdens de regionale staat van beleg volledig zal steunen, ook al verkrachten ze vrouwen. “Ik zal voor jullie de gevangenis in gaan, als jullie drie vrouwen verkrachten, zal ik zeggen dat ik dat heb gedaan.” En dit zei hij zonder blikken of blozen. Dan rijzen mijn genderharen echt ten berge. Dan bekruipt mij een gevoel van ontzetting en afgrijzen. Laat het Duterte en al zijn macho soortgenoten, waar ook ter wereld, duidelijk zijn dat vrouwen niet het seksueel bezit van de staat zijn. En dat mannelijke seksuele superioriteit en vrouwelijke seksuele ondergeschiktheid, zo kenmerkend voor de periode van het barbarisme, voorbij is. Dat vrouwen gerespecteerd moeten worden en daders van schending van vrouwenrechten berecht zullen worden; ook hij.-.

==

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s