DNA kandidaten zullen de positie van vrouwen verbeteren

Jrg 12 no 1 april 2015

Carla Bakboord

 

Nog 48 dagen te gaan en u kunt uw stem uitbrengen op wie u zal vertegenwoordigen in de Nationale Assemblee (DNA), de Districts – en Ressortsraden. Ik heb speciaal voor u enkele DNA kandidaten gevraagd wat zij zullen doen om de positie van vrouwen te verbeteren als zij gekozen zijn. In deze en de volgende editie laat ik hen aan het woord. Mr. Patricia Meulenhof, docent bestuursrecht aan de Anton de Kom Universiteit DNA kandidaat van de BEP in Paramaribo (no. 15 V7 kandidatenlijst) en Shaileindra Girjasing directeur van Firgos Suriname N.V. (Firgos), DNA kandidaat van de VHP in Commewijne. (no. 2 V7 kandidatenlijst)

Mr. Patricia Meulenhof56 Patricia Meulenhof
“Onze partij heeft de keuze gemaakt vrouwen kandidaat te stellen. En we hebben 37% vrouwen op DNA niveau kandidaat. De gehele partij staat achter mijn kandidaatstelling. Samen zullen wij campagne voeren zodat ik met voorkeurstemmen binnen kan komen. Ik denk dat genoeg mensen het vertrouwen in mij hebben dat ik het belang van het volk kan dienen. Ik ben namelijk sociaal maatschappelijk bewogen en bekend met de noden van het volk. En vanwege het vak bestuursrecht dat ik verzorg, ben ik genoopt de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Via het parlement kan ik dus met mijn kennis en ervaring een wezenlijke bijdrage leveren.”

Als Patricia Meulenhof gekozen wordt in DNA, zal zij er zeker voor pleiten dat het beeld dat we nu van de vrouw hebben, verandert. Zo vindt zij dat de overheid het als prioriteit moet stellen de samenleving bewust te maken dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. En evenals mannen gelijke toegang moeten hebben tot diverse bronnen. Vrouwenorganisaties hebben al heel wat werk hiervoor verricht. Zij stelt dat de beeldvorming van vrouwen per regio kan verschillen. “Hoe de samenleving in Nickerie naar vrouwen kijkt, is wellicht anders dan bijvoorbeeld in het binnenland en Paramaribo. En daar moeten we rekening mee houden. Er zal een mind shift moeten komen. We moeten ook het Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG) evalueren. Ik zal ervoor pleiten dat het NBG verheven wordt tot departement. Het zal dan beschikken over eigen middelen. En je hebt meer bewegingsvrijheid om je beleid uit te voeren. Hierdoor zal blijken dat de overheid het genderbeleid bijzondere aandacht geeft. Ik zal ook aandacht vragen om wetgeving die vrouwen beperkt in hun handelen te wijzigen. Wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld kindzorg en zwangerschap moet goed geregeld worden voor zowel de ambtenaren als niet-ambtenaren. Dit zijn belemmerende factoren voor vrouwen waardoor zij zich moeilijk kunnen profileren in de samenleving. Er zijn veel gezinnen die alleen door een vrouw worden gerund. Als we de nodige maatregelen treffen voor de kindzorg, wordt het lichter voor vrouwen en kunnen zij hoger op de maatschappelijke ladder klimmen.

Ik heb mij beschikbaar gesteld voor DNA om, in het bijzonder als rolmodel voor vrouwen, dienstbaar te zijn voor de samenleving. Er zijn heel veel geschoolde en capabele vrouwen. Ze durven die stap nog niet te nemen om in het machtscentrum te zitten. Het heeft alles te maken met de bewustwording van de vrouw zelf en hoe de samenleving naar haar kijkt. Als vrouw kan je het beste vertolken wat vrouwen denken en hoe vrouwen kijken naar een bepaalde situatie. Ik zeg niet dat de mannen het niet kunnen.

Vrouwen in het politiek machtscentrum hebben hun best gedaan. Maar als je met weinig vrouwen deel uitmaakt van de besluitvorming, kan je weinig bereiken. Ik weet dat bijvoorbeeld de huidige voorzitter van DNA, Jenny Simons, keihard haar best doet. Niemand weet wat ze allemaal achter de schermen doet, maar in je eentje kan je het niet doen. We kunnen betere resultaten boeken wanneer er meer vrouwen in de besluitvorming komen en meer solidariteit ontwikkelen. Ook daarom heb ik mij kandidaat gesteld.”

Shaileindra Girjasing
In de afgelopen jaren heeft Shaileindra Girjasing zich in Commewijne onder andere ingezet voor de kansarmen, het verbeteren van schoolprestaties van kinderen en ervoor gezorgd dat bepaalde gebieden van water worden voorzien. Daarnaast pleitte hij als een van de weinige parlementariërs meerdere malen voor de gelijke rechten van homoseksuele mannen, vrouwen en transgenders. Het is voor Girjasing geen discussiepunt dat hij zich zal inspannen om de positie van vrouwen te verbeteren. Girjasing: “ Zeker niet alleen vanuit mijn positie als DNA lid zal ik mij toewijden aan onder meer de positieverbetering van vrouwen. In mijn functie als directeur van mijn bedrijf Firgos, vind ik het namelijk al jaren noodzakelijk dat mijn bedrijf een genderbeleid uitvoert en daarmee de positie van vrouwen en hun gezin verbetert. 70% van de management functies worden door vrouwen bekleed. Ik selecteer mijn personeel op basis van deskundigheid en kwaliteit. En vrouwen bewijzen dat zij deskundig zijn en over een enorme hoeveelheid aan kwaliteiten beschikken. En in mijn bedrijf krijgen vrouwen kansen hun kwaliteiten te benutten.”

Girjasing benadrukt dat ook vrouwen met een beperking voldoende in zich hebben om te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Een beperking wil namelijk niet zeggen dat je ongeschikt bent je dienstbaar te stellen in de samenleving. Firgos heeft drie vrouwen met een beperking in dienst. Een in een rolstoel, een is blind en een had een hazenlip. Girjasing wees het personeel erop dat zij moeite moesten doen om de vrouw met de hazenlip te kunnen verstaan. Na wat inspanning lukte dat dan ook. Met hulp van Firgos heeft deze vrouw haar hazenlip kunnen opereren. Zij is nog steeds werkzaam bij de firma, is nu getrouwd en heeft drie kinderen. Net als de twee andere vrouwen is zij gelukkig. En daar gaat het Girjasing om. “Mensen, dus ook vrouwen, hebben potentie. En die potentie moeten we kunnen inzetten zodat de mens gelukkig wordt. Bovendien behandelen wij de vrouwen niet vanwege tye pôti. Wij benaderen de vrouwen vanuit hun kracht en sterkte en daardoor weten allen hun weg zelf goed te vinden. Ik houd ook rekening met ouders en voornamelijk moeders. Vanwege hun rol en verantwoordelijkheid hebben vrouwen vaker de zorg voor hun kinderen. Wanneer zij geen oppas hebben, mogen zij hun kind mee nemen naar het werk. Het heeft geen zin om vrouwen thuis te houden als zij kinderen hebben. Hun capaciteit gaat dan verloren. Wanneer ik herkozen word in de DNA kunnen jullie erop rekenen dat ik mij ook daar zal inzetten de positie van vrouwen met een beperking en van moeders te verbeteren.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s