God discrimineert niet

Jrg 10 no 9 december 2013
Carla Bakboord

Women’s Rights Centre heeft, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een zesdaagse training Interventie Huiselijk Geweld vanuit een religieus en gender perspectief verzorgd voor geestelijken, De deelnemers van diverse denominaties hebben nu meer inzicht in de complexiteit van huiselijk geweld. Zij zijn ook versterkt in hun rol als pleiters en hulpverleners in de strijd tegen alle vormen van huiselijk geweld. Al te vaak wordt geweld tegen vrouwen via diverse instituten zoals de media, het gezin, gemeentes en het onderwijs gerechtvaardigd. Als kind hield ik van het verhaal van Don Bosco, de priester die in Turijn straat – en weesjongens opving. Zulk goed en mooi werk. Don Bosco’s droom, waarin een boodschapper hem het geluid van een draaiend wiel liet horen, is mij bijgebleven. Eerst is het geluid zacht en naarmate hij het wiel sneller draait, luider. Zijn boodschapper vertelt hem dat zijn werk, evenals het geluid van het wiel, zich niet tot Turijn zal beperken, maar wereldwijd luider zal klinken. Zo ook zie ik het werk van onze geestelijke leiders. Hun boodschap, dat geweld tegen vrouwen niet door hun religie wordt gerechtvaardigd, zullen zij steeds luider laten horen. Enkele geestelijken brengen u vandaag in deze rubriek hun boodschap.

93 wordpress com

 

God discrimineert niet!

Door Leo Singosemito, Javanist

Een ieder, ongeacht klasse, gender en etniciteit, heeft in de ogen van God, gelijke rechten. In de ogen van God zijn vrouw en man gelijk en dus gelijkwaardig. God is noch vrouw, noch man. Dit staat duidelijk in de geschriften van het Javanisme. Een van onze boeken is de Butir – Butir Budaya Jawa. Hierin zijn richtlijnen vervat. Kejawan of Javanisme staat voor Javaanse spirituele kennis gericht op een goede en correcte manier van leven waarbij God centraal staat. De belijders van deze geloofsovertuiging vinden hierin de spirituele weg naar – en de zin van het leven. Het gaat om het vinden van een goede relatie tussen dienaar en God.

Hier is er geen ruimte voor geweld. Zo ook niet voor het plegen van geweld tegen vrouwen. Nergens in onze boeken wordt geweld tegen vrouwen gerechtvaardigd. Er is een duidelijke overeenkomst met de universele rechten en de richtlijnen uit de diverse boeken van het Javanisme. God geeft ons alles. Wij moeten leren er goed en verantwoordelijk mee om te gaan. In ons dagelijks leven betekent het dat iedereen verantwoordelijk en goed moet omgaan met de middelen die God ter beschikking heeft gesteld. We kunnen stellen dat iedereen het recht heeft op toegang tot alle bronnen zoals huisvesting, liefde, voeding, bescherming, kennis en zelfsturing. En zoals ik al eerder zei, God discrimineert niet. Dit wijst er dus op dat ook vrouwen recht hebben op bovenstaande middelen. Er zijn mannen die daar anders over denken. Aan die mannen zeg ik:

Blijf met je handen af van die vrouwen. Ontneem haar rechten niet. Toon respect voor haar zoals ook zij respect voor jou moet tonen. Je kunt jouw eigen gemaakte rechten niet toepassen op jouw vrouw. Dit is tegen de principes van het Javanisme. Wanneer er relatieproblemen zijn, mogen jullie het in eerste instantie zelf proberen op te lossen. Als het dan niet lukt, dan kunnen jullie beide ouders om advies vragen.

Dat staat ook duidelijk in onze boeken. Daarom is het zo belangrijk dat man en vrouw respect hebben voor wederzijdse ouders. Ik ben nergens in onze geschriften tegen gekomen dat wanneer een vrouw een fout begaat, zij door haar man bestraft mag worden. Dat recht heeft hij niet. Voor een ieder gelden de wetten van het land. Dus mannen, en ook vrouwen, die deze wetten overtreden, worden door de rechter gestraft. Een heel belangrijk vers geeft bovendien aan dat God jou geschapen heeft via jouw moeder. Dus je moet jouw moeder eren. Iedereen komt uit een vrouw. Daarom zal een ieder vrouwen moeten eren en respecteren.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s