Winti religie en geweld tegen vrouwen

Jrg 10 no 10 januari 2014
 Sherron Rodgers

In Winti is de positie van de vrouw niet ondergeschikt aan die van de man en ze staat ook niet daarboven. Het gaat om een evenwichtige 50/50-verhouding. Anana heeft de mens naar geslacht geschapen, vanwege de gescheiden taakverdeling die aan beide geslachten is toebedeeld. Dit om het leven zo leefbaar mogelijk te maken voor het nageslacht en de wereldgemeenschap.
De taak van de man, volgens Anana, is zorgen voor de vermenigvuldiging van lichaam en bloed. En de taak van de vrouw is de vestiging en instandhouding van de levensgeest in het lichaam en bloed. Dit betekent samen ‘behoudt van de levensgeest’. De vrouw en de man die besluiten te gaan samenwonen, dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het besluit tot voortplanting en de zorg over het eventuele kroost.

92 Sherron Rodgers

Problemen
Problemen die vrouwen ondervinden in het dagelijks leven worden veroorzaakt door de kapitalistische instelling van de samenleving en de plaats die de vrouw daarin inneemt. Nemen we het gezin als bakermat en de rol van de vrouw hier in dan merken we al een ongelijke situatie. De man staat aan het hoofd van het gezin met daarnaast een afhankelijke vrouw en afhankelijke kinderen. De vrouw is afhankelijk van het loon van de man. Wat jongens zich mogen veroorloven, dat is meisjes niet voorbehouden. Zie daar dus het begin van die onnatuurlijke ongelijke positie welke gekweekt wordt. Als bijvoorbeeld gezinnen opbreken eisen vrouwen in vele gevallen onderhoudsgeld, waardoor de afhankelijke positie t.o.v. de man in stand wordt gehouden. Vaak worden vrouwen voorgesteld als seksobjecten voor het plezier. Dit en de beperkte mogelijkheden die de rol van de vrouw in het maatschappelijke minimaliseren, ondermijnen hun zelfvertrouwen. Hiermee wordt in grote lijnen de positie van de vrouw in het maatschappelijke verwoord. Soms denken vrouwen zelf dat dit natuurlijk is en onvermijdelijk; het hoort zo.
Gelukkig vallen er veranderingen te bespeuren in het hedendaagse denken bij zowel de man als de vrouw en komen vrouwen op voor een gelijke behandeling. Meer en meer vrouwen staan aan het hoofd van bedrijven/ondernemingen en ministeries. Ze zitten in het onderwijs en vormen de meerderheid op de secundaire en tertiaire scholen. In de politiek daar zien we langzaam maar zeker ook meer bedrijvigheid.

Zoals eerder gezegd bestaat er in Winti geen dominante positie voor zowel de man als de vrouw. Elkeen heeft van Anana een gelijke taakverdeling gekregen die eerder aanvullend dan overlappend is. Dat een vrouw niet ondergeschikt is, kan geconcludeerd worden uit het feit dat de roep om bonuman, geestelijk leider, te zijn niet alleen is voorbehouden aan de man, maar ook aan de vrouw; met dezelfde rechten als bevoegdheden.
Wat zal moeten gebeuren is dat de geloofsprincipes vanuit Winti op dit gebied met meer overtuiging moeten worden verkondigd. Dan zal de mens beter beseffen wat zijn of haar levenstaken zijn, wie of wat ze waard zijn en dat de beide geslachten elkaar respecteren voor wat ze zijn.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s