Stichting Marronage voor optimale beleving van kinderrechten

 

Door Rose-Marie Maître

 

De beleving van de kinderrechten in het binnenland laat nog te wensen over. Dit is voornamelijk te merken op het gebied van onderwijs en recreatie. Stichting Marronage (SM), opgericht in januari 2007, heeft zich eraan gecommitteerd om de kinderrechten binnen de gemeenschappen van het binnenland ten volle betekenis te geven. Dit in een proces waarbinnen alle relevante actoren, zoals gezinnen, het traditioneel gezag, overheid, ondernemers, school etc. betrokken en eventueel begeleid worden. De stichting is in het leven geroepen na een geslaagd project ‘Kinderrechten Campagne’ dat is uitgevoerd door een commissie van het Commissariaat van district Sipaliwini en de Vereniging van Particuliere Sociale Instellingen (VPSI). De bewoners van het Boven Surinamegebied verlangden naar een organisatie die zich zou inzetten voor de volledige beleving van de rechten van het kind in het binnenland.

Voorschoolse opvang
Stichting Marronage is actief op vijf locaties aan de Brownsweg. Daar worden kinderen die de schoolrijpe leeftijd nog niet hebben bereikt, dagelijks opgevangen. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van de voertaal, het Nederlands. In de praktijk blijkt dat kinderen in het gebied een achterstand van vier jaar hebben, wanneer zij uiteindelijk met de Nederlandse taal in aanraking komen op school. Dit vormt een grote belemmering voor de algemene ontwikkeling van het kind, omdat het gehele onderwijssysteem is gestoeld op deze taal. “Op de voorschool proberen wij zoveel mogelijk die achterstand te verkleinen”, zegt Dennis Libretto, directeur van de stichting. Om de groei van de leerlingen zoveel mogelijk positief te beïnvloeden, wordt ouderparticipatie vooropgesteld. Daar zijn speciale programma’s voor ontwikkeld. Ook het contact met de gemeenschap wordt zo goed als mogelijk onderhouden. “Zonder de gemeenschap starten wij niet met voorschoolse activiteiten in het dorp”, zegt Libretto. De gemeenschappen vaardigen vertegenwoordigers af die met de stichting in zee gaan om draagvlak te geven aan het programma.136

Er worden in de verschillende gemeenschappen ook naschoolse activiteiten uitgevoerd binnen het programma ‘Naschoolse Ondersteuning Onderwijs Proces van het kind’ (NOOP). Hierbij worden kinderen die een achterstand hebben in een bepaald vak of vakonderdeel begeleid. Het programma heeft ook onderdelen voor sociaal-culturele vorming, basic life skills ontwikkeling, sport en andere vormen van recreatie. De voorschoolse opvang vindt plaats in de dorpen Kadjoe, Nyun Ganzee, Wakibasu, Tapoeripa en Pokigron. In deze gebieden vinden ook de naschoolse activiteiten plaats.

Train de trainer
Stichting Marronage is hoofdzakelijk gericht op de beleving van de kinderrechten, maar voert ook andere gemeenschapsontwikkelingsprojecten uit. Zo is in het weekend van 23 en 24 juni de train de trainer cursus ‘Wat is Gender?’ verzorgd voor vijftien invloedrijke personen in de samenleving. Carla Bakboord, voorzitter van het Women’s Rights Centre, heeft de training gegeven. Deze is door leden van het Vrouwen Parlement Forum (VPF) en stichting Marronage, alsook andere personen bijgewoond. De tweedaagse interactieve sessie heeft indruk gemaakt op de deelnemers. De training is georganiseerd in samenwerking met het VPF. Het VPF is gericht op de verbetering van de positie van vrouwelijk kader in politieke en maatschappelijke functies. De samenwerking is ontstaan nadat leden van beide organisaties samen een training ‘Projectschrijven’ hadden afgerond, die verzorgd is geworden door het Bureau voor dienstverlening aan NGO’s (BFN), heeft deze training verzorgd. SM en VPF voeren in dit samenwerkingsverband vier genderplusprojecten uit. Deze projecten zijn gericht op de werkgebieden ‘gender’ en ‘kinderrechten’. Het gaat om Vrouwencafé; uitgave van een boek voor jong vrouwelijk kader in de politiek en in maatschappelijke functies; de train de trainers cursus en een voorstelling specifiek over het thema gender. De projecten worden gefinancierd door de Europese Unie. Enkele hiervan, namelijk Vrouwencafé en de Gendertraining zijn al uitgevoerd. De andere projecten worden dit jaar nog afgerond.

Stichting Marronage vindt het belangrijk om jong kader te mobiliseren voor de ontwikkeling van een gendergelijke samenleving in district Brokopondo, met speciale aandacht voor gezinnen, omdat bij de opvoeding gender issues aan de orde komen.

Andere partners van Stichting Marronage zijn onder anderen het Zeister Zendings Genootschap die de activiteiten gedeeltelijk financiert. Een vrij nieuwe partner is Stichting De Grote Beer die ook in district Marowijne actief is. Met deze stichting worden gezamenlijk programma’s opgesteld en uitgevoerd.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s