Hij Voor Zij

Jrg 11 no 7 oktober 2014
door Carla Bakboord

Onlangs lanceerde UN Women de HeForShe campagne. Bij de launch riep Emma Watson, de jonge Britse actrice uit de Harry Potter films, in haar spectaculaire speech mannen en jongens op bijdragen te leveren aan gelijke kansen voor jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Wereldwijd hebben vrouwenactivisten, en ook mannen, hierin ook het voortouw genomen. Zo pleitte Mr J.C. de Miranda in 1932 voor het recht van onderwijzeres Marie Le Fèvre verkozen te worden tot lid van de Staten. Ik sprak met enkele mannen en vrouwen over de rol van mannen en jongens in dit proces gericht op gendergelijkheid.

Kavish Viren en Andro Sidoel, beide rechtenstudenten aan de Anton de Kom universiteit, vinden het belangrijk dat mannen hun denkwijze en mannenimago van superioriteit over – en belangrijker te zijn dan vrouwen moeten veranderen.

Kavish: “The man has the power to change the world. Daarom moeten mannen elkaar er op wijzen dat het niet om ons alleen gaat. Mannen die dit al beseffen moeten andere mannen in hun ziel en geest weten te raken wanneer zij hen wijzen op deze onacceptabele situatie. Kijken we naar de politiek, dan zien we dat de man overal aanwezig is. En politiek is een heel goed instrument om verandering te brengen in de ongelijkheid. De man kan dus een wezenlijke bijdrage leveren maar, het mag niet alleen een initiatief van de man zijn.  Op het slagveld worden bombardementen uitgevoerd met een strike package on the known target. Het gaat in dit geval dus om een pakket. Het allerbelangrijkste voor ons pakket is dat de vrouw nooit opgeeft en blijft strijden. Het kost ons een revolutie om dit te bereiken. Maar vroeg of laat zijn wij er wel. Zolang we het samen doen.”

Andro: “ We leven nu in een tijdperk waarin vrouwen ook mannenwerk kunnen doen. Dit geeft al aan dat vrouwen fysiek en psychisch veel beter ontwikkeld zijn dan voorheen. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat mannen vrouwen, in welke hoedanigheid dan ook, dienen te respecteren. Op zo een manier kunnen vrouwen ook beter presteren en tonen wat zij kunnen. Wederzijds respect, waardering en vertrouwen, moeten er zijn. Zo ook gelijke rechten en gelijke kansen. Anders zullen er constant botsingen zijn tussen mannen en vrouwen.

Clive Saridin komt met het idee onze mannelijke artiesten mee laten doen aan een genderquiz. Voorlichting te geven aan jongens op VOS en VOJ scholen en hen als opdracht mee te geven ‘vrouwenwerk’ thuis te doen. Dan kunnen zij met trots aangeven hoe de vrouwen thuis hebben gereageerd.

Sheila Jacott, maatschappelijk werker bij het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, vindt dat in tegenstelling tot andere landen, vrouwen in Suriname meer kansen en rechten hebben. “Vrouwen leveren een wezenlijke bijdrage aan de opbouw en ontwikkeling van ons land. Wat ik wel heel erg vind is dat sommige vrouwen in leidinggevende posities andere vrouwen beledigen, vernederen, dwarsbomen en belachelijk maken. Ik kan er van meepraten. Wij vrouwen moeten hiertegen ook strijd leveren. Mannen moeten leren meer te praten met hun partner, kinderen en omgeving. Ook meer liefde tonen aan het gezin. Heel veel non-verbaal gedrag wordt vaak verkeerd begrepen. En dan loopt het mis. Door met elkaar te praten en aan te geven wat en hoe je je voelt, kunnen heel wat uit de hand gelopen conflicten vermeden worden.”

Lucien Govaar en Kenneth van Emden van Suriname Men United benadrukken dat zowel meisjes, jongens, mannen als vrouwen moeten streven naar gelijke kansen voor beide seksen. Te lang heeft het gendergelijkheidsvraagstuk zich geprofileerd als een van women empowerment waarbij er weinig betrokkenheid van mannen zichtbaar was. Mannen kunnen zich laten voorlichten over de remmende werking van hun eigen “superieure, dan wel dominante sekse” op hun ontwikkeling en ontplooiing. En over de implicaties en voordelen van gelijkheid van de seksen. Op basis hiervan kunnen wij mannen, in samenspraak met vrouwen, komen tot concrete stappen om gendergelijkheid tot een tastbare realiteit te maken. Vrouwen kunnen zich laten voorlichten over hoe zij, als de “ondergeschikte sekse” toch als gelijke partij kunnen worden gewaardeerd. En in dialoog met mannen kunnen zij concrete stappen nemen voor daadwerkelijke gendergelijkheid. Wij geloven erin dat dit een onherroepelijke verantwoordelijkheid is van mannen en vrouwen. Voor ons is het daarom voor mannen als vrouwen even belangrijk om proactieve voortrekkers van dit proces te zijn.”

Regilio Talea, voormalig Transvaal voetballer, ondernemer en bestuurslid van de organisatie Gettoleiders zegt: “Ik geloof in de waardigheid van de mens; jongens, meisjes, mannen en vrouwen. Samen met mijn team, dat bestaat uit vier mannelijke en drie vrouwelijke ondernemers probeer ik de gettojongeren weer trots te maken. Bij activiteiten zoals sport geven wij hen medailles, waarop bijvoorbeeld staat; je bent de beste gettovoetballer of slagbalspeler. Wij bieden zowel jongens als meisjes gelijke kansen. Maar het zijn voornamelijk jongens die wij bereiken. Zo helpen we hangjongeren met het vinden van vakantiejobs en huiswerkbegeleiding. Wij gaan voor gedragsverandering. En ik heb gezien dat het mogelijk is. Ex-verslaafde jongeren bijvoorbeeld die door ons begeleid waren, begeleiden nu zelf verslaafde jongeren. Zij hebben bewezen dat hun wil sterk is en laten daardoor hun waardigheid weer uitstralen. De jongens plukken daar nu zelf de vruchten van. En zie hoe wij mannen een positieve bijdrage kunnen leveren aan gedragsverandering. Ik roep daarom ook vrouwen op om elkaar te helpen en te ondersteunen. Want als we zeggen dat we gelijke kansen voor jongens en meisjes willen, moeten wij dat ook daadwerkelijk doen. Zonder een stigma te leggen op eenoudergezinnen, merken wij dat velen niet in staat zijn hun kinderen te voorzien van de noodzakelijke levensbehoeften. Die kinderen hebben daardoor minder kansen. Zowel jongens als meisjes. Daarom hebben wij afgelopen zaterdag schoolpakketten aan deze moeders geschonken. We roepen het bedrijfsleven op ons te helpen. We kunnen ons niet beroepen op de politiek. En we kunnen het niet alleen. Willen we jongens en meisjes echt gelijke kansen en waardigheid geven, moeten we het samen doen!”

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s