Vergillio Rebin: ‘Visie zonder actie is dagdromen.’

Jrg 17 no 2 mei 2020

In aanloop naar de verkiezingen op 25 mei profileren wij jonge kandidaten van diverse politieke partijen. Jongeren behoren tot de grootste groep kiezers. Dit demografisch gegeven en de structurele ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek moet politieke partijen ertoe bewegen te werken aan een betere balans in 2020. Wij spraken met Curtis Hofwijks, Marjorie Mamooi, Vergillio Rebin en Anushka Gopalrai. Wie zijn zij, wat heeft hen bewogen, welke maatschappelijke kwesties hebben hun aandacht en wat mogen wij van hen verwachten?

door Henna Guicherit

Vergillio Rebin is dertig jaar en woont samen met zijn partner. Hij is onderdirecteur Administratieve Diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar eigen zeggen is hij een doorzetter die resultaat – en oplossingsgericht werkt terwijl politiek zijn leven is.

“Ik had op jonge leeftijd al politieke ambities en ben op mijn achttiende actief de politiek in gestapt. Ik wilde een bijdrage leveren zodat alle Surinamers een goed leven kunnen hebben en natuurlijk wil ik ook de stem zijn van diegenen die niet gehoord worden. Mijn politieke carrière begon bij de Pertjajah Luhur. Daar was ik voorzitter van de Jongerenraad. Ik heb aan de wieg gestaan van de politieke beweging de HVB; nu een politieke partij. Ik ben secretaris van het hoofdbestuur en de portefeuillehouder van jongeren in dit bestuur.

Mijn politieke aspiraties haal ik uit de Surinamers die hard werken voor een beter leven en toch aan het eind van de maand de eindjes moeilijk aan elkaar knopen. Het kan beter! We moeten werken om een bijdrage te leveren zodat wij een zorgeloos leven kunnen leiden. Daarom zeg ik: werk, leef en lach! De overheid moet zorgen voor de basale zaken. Voor welvaart en welzijn is niet alleen de materiele ontwikkeling zoals bruggen en goede wegen belangrijk. Ook de immateriële ontwikkeling bijvoorbeeld scholing en gezondheidzorg verdient prioriteit.”

Er zijn vele maatschappelijke kwesties die Vergillio zijn bijzondere aandacht hebben. Een stabiele economie waarin wij weer kunnen sparen. “Het kan niet zo zijn dat in ons klein land met veel natuurlijke rijkdommen er nog mensen zijn die het zwaar hebben. Gelijke kansen voor kwalitatief goed onderwijs en vooral meer mogelijkheden voor mensen met een beperking. Goede en betaalbare gezondheidszorg, stabiele gezinnen, jeugdparticipatie en een dak boven het hoofd zijn zaken die prioriteit bij mij genieten. Jonge startende gezinnen een boost geven door te zorgen voor alternatieve wooneenheden en percelen zodat zij zelfstandig hun leven kunnen opbouwen. Studiemogelijkheden voor werkenden die door omstandigheden niet verder konden studeren en zich verder willen ontwikkelen. Deze vormen de basis voor een gezond, stabiel en productief volk en voor armoedebestrijding.191 Vergillio Rebin

Om de ontwikkeling van ons land positief te stimuleren en een geordende samenleving te bevorderen moeten wij werken aan hervorming en vernieuwing in alle sectoren. Daarom is mijn leus: Suriname Orden! Orden het politiek bestuurlijke, economische, sociaal maatschappelijke en houd normen en waarden hoog. Respecteer wet en regelgeving zonder aanzien des persoons. Laten wij kiezen wat goed is voor ons land en onze samenleving, anders gaan wij over tien jaren nog steeds klagen over dezelfde problemen in de verschillende sectoren. Daarom zeg ik: Suriname Orden!

De komende tijd zal ik, ongeacht het verkiezingsresultaat, toekomstgericht blijven werken aan de verbetering van onze maatschappij en onze jeugd. Ik blijf dromen, maar blijf ook hard werken. Mijn motto is: visie zonder actie is dagdromen! Wij móeten aanpakken! Alle Srananman moeten zeker zijn dat hun stem telt!”

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s