Meisjes en vrouwen kwetsbaarder voor Covid-19

Jrg 18 no 3 juni 2021 
door Henna Guicherit

Stel dat het Covid-19 virus, zoals sommigen beweren, in een laboratorium is gemaakt met het doel om ons te doden. Ook al zou dat zo zijn of in de hemel of door buitenaardse wezens op Mars zijn gemaakt, u en ik kunnen er allemaal ernstig ziek van worden en doodgaan. Daarom moet iedereen de MoHanA regels volgen en zich registreren voor vaccinatie. Alleen zo kunnen wij samen het virus indammen.

Daarom doe ik een serieuze en dringende oproep aan alle kondreman en kondreuma die menen dat vaccinatie een gevaar vormt voor de gezondheid en die het dragen van een mondkapje maar onzin vindenLaat u vaccineren! U heeft geen vertrouwen in het positieve resultaat van massale vaccinatie in de strijd tegen dit virus, maar, dit maakt u niet minder kwetsbaar. Uw rotsvast geloof in de Schepper ook niet. Want virussen zijn geraffineerde ziekmakers die geen onderscheid maken tussen gelovigen en ongelovigen. Daar hebben zij de capaciteit niet voor. Maar zij kunnen zich, in hun drang tot overleven, wel explosief vermenigvuldigen in uw lichaam, uw gezondheid aantasten en in het ergste geval uw dood veroorzaken.

Meisjes en vrouwen
De opvatting in de samenleving dat meisjes en vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen zorgt er voor dat deze pandemie andere gevolgen kan hebben voor meisjes en vrouwen dan voor jongens en mannen. Meisjes en vrouwen blijken kwetsbaarder te zijn voor dit gevreesde virus. Onder andere omdat zij:

  • vaker het slachtoffer zijn van gender gerelateerd geweld;
  • in veel grotere mate dan de andere sekse belast zijn met de zorgtaken;
  • veelal alleen de zorg hebben van hun gezin en
  • inkomstenderving bij de lockdown maatregelen voor hun een grotere impact heeft. 

Toen de coronavirus pandemie verleden jaar uitbrak, werden er reeds signalen opgevangen van toenemend huiselijk geweld en seksueel misbruik van vrouwen en kinderen. Thuis was, vanwege de lockdown en de scholen die gesloten waren, een heel onveilige haven geworden. Zij stonden meer dan voorheen bloot aan seksueel, emotioneel en fysiek geweld. Hoe stressvol en benauwend moet het niet zijn om eenmaal vierentwintig uur in angst met de pleger onder één dak te moeten zijn en geen kant op te kunnen? Geen hulp te kunnen inroepen van instanties als de politie en slachtofferzorg. Hoewel overwegend meisjes en vrouwen het slachtoffer zijn van deze vorm van gender gerelateerd geweld moeten wij niet uit het oog verliezen dat ook jongens en LGBT’s kwetsbaar zijn voor dit geweld. Enkele niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) hierover gealarmeerd zijn toen direct tot actie overgegaan en hebben dit onder de aandacht van het Nationaal Covid-19 Managementteam gebracht. Wij moeten als samenleving gedurende deze pandemie des te alerter zijn en kwetsbare vrouwen en kinderen empoweren gebruik te maken van de MI-Lijn – vroeger de Kinder- en Jongerentelefoon – die 1 x 24 uur te bereiken is op telefoonnummer 123. Daarom moeten we er ook alles aandoen de pandemie te bestrijden door ons massaal te laten vaccineren.

Vrouwen en meisjes vormen, in lijn met de traditionele genderarbeidsverdeling, de meerderheid van werkers in de zorg. Cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) tonen aan dat vrouwen 76 procent van het totaal aantal uren onbetaalde zorgtaken uitvoeren. Dit is drie keer meer dan bij mannen het geval is. Vrouwen zijn belast met het huishouden; schoonmaken, koken en zij dragen zorg voor de kinderen, ouderen en zieken. Nu de scholen gesloten zijn en sommige familieleden ziek worden, verhoogt dit hun werklast en worden ze extra blootgesteld aan het virus. Des temeer wanneer zij werkzaam zijn in onze overbelaste zorginstellingen die kreunen onder het geweld van de pandemie. Deze instellingen rusten voor de zorg van patiënten en inwonende voor het overgrote deel op de schouders van bewonderenswaardige sterke vrouwen die infectierisico lopen.

Vrouwen en armoede
In de meeste eenoudergezinnen zijn vrouwen het gezinshoofd. Als enige verdiener hebben de meesten van hen het onder normale omstandigheden al heel moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Twee en drie baantjes op een dag is niet ongewoon en zorgt niet altijd voor verlichting. De financieel-economische crisis waarin ons land na tien jaar van ongekend wanbeleid en corruptie is beland, heeft het volk en vrouwen in moeilijker vaarwater gebracht met daarbovenop de pandemie en de diepe val van de waarde van onze munteenheid. De lockdown maatregelen die nodig zijn om het virus in te dammen ontnemen velen de mogelijkheid dagelijks een (extra) inkomen te verdienen. Dan kan het niet anders dan dat de regering voor deze categorie in het sociaal vangnet voldoende effectieve maatregelen treft voor ondersteuning. Velen zijn ten einde raad omdat de mogelijkheid hun verdiencapaciteit te vergroten is uitgeput. Bovendien is het publiek geheim dat een forse verhoging van de tarieven van stroom en water ons te wachten staat. Leven zonder toegang tot stromend water en elektriciteit betekent een onacceptabele terugval in een land dat rijk is aan hulpbronnen maar is leeggeplunderd en in de schulden gejaagd. Dit heeft een extra belasting gelegd op de schouders van vele vrouwen die hier part nog deel aan hebben en er alleen voor staan.

Omdat de crisis en de noodzakelijke maatregelen om het Covid-19 virus onder controle te krijgen verschillende gevolgen hebben voor vrouwen, moet de regering in al haar beleid en bij de uitvoering van het Herstelplan wel degelijk rekening houden met de kwetsbaarheid van vrouwen. In het bijzonder arme -, bejaarde – en alleenstaande vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid. Hun kwetsbaarheid heeft te maken met hun achterstand en de veelheid van rollen en taken die vrouwen te vervullen hebben. En omdat zij, vanwege de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen, te vaak worden uitgesloten van deelname aan besluitvormingsprocessen. Wij moeten met effectieve maatregelen de armoede onder de vrouwelijke helft van de bevolking een halt toeroepen om destructieve gevolgen voor onze samenleving te voorkomen.

One comment

  1. Henna je hebt de koe bij de horens gevat.Een realistisch artikel en nu hopen dat iedereen zijn deel eruit haalt en dienovereenkomstig zijn/ haar actie onderneemt👏👏👏👍

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s