In onze wereld staat (te)veel op zijn kop!

Jrg 19 no 10 januari 2023

Tekst Henna Guicherit

Ook dit keer heb ik rond de jaarwisseling de twaalf maanden die nu achter ons liggen in alle rust de revue laten passeren. Ik ontkwam niet aan de indruk dat wij in een omgekeerde wereld leven. Immers, veel in onze werkelijkheid van alle dag is het tegenovergestelde van wat het logischerwijs zou moeten zijn. Zo blijken afgelopen jaar de enge politieke belangen en het ontbreken van de onontbeerlijke politieke wil grote obstakels te zijn geweest op ons ontwikkelingspad.  Ik vroeg mij af of velen wel beseffen hoeveel er op zijn kop staat. En dat het wijs zou zijn dit aan een onderzoek te onderwerpen om vervolgens het roer om te gooien. 

Je zou verwachten dat, gegeven de diepe crisis waarin wij ons bevinden, werkzoekenden elkaar in de rij zouden verdringen. Niets is minder waar. Lopend door het centrum van Paramaribo zie ik overal bordjes met opschriften als ’Personeel gevraagd’ en ‘Per direct gevraagd verkoopster’. Ondernemers die ik spreek klagen steen en been dat zij geen werknemers kunnen vinden. Zelfs het vinden van een schoonmaker / schoonmaakster of tuinman / tuinvrouw is niet eenvoudig. Wie gelukkig wel in de rij staan zijn de arbeidsmigranten uit onder andere Cuba en Haïti.

Waar werken al mijn kondre(u)man dan, vroeg ik mij af? Die staan bij de tienduizenden op de pay roll van ‘Pa Lanti’. Sommigen komen bij toerbeurt aan het werk want in dit gigantische ambtenarenleger is er, begrijpelijk, onvoldoende werkplek. Stelt u zich eens voor zestigduizend stoelen en zesduizend presentiestaten; dat is geen kattenpis. Minstens de helft van dit leger is overtollig en onproductief. ‘Ambtenarenstop’ heeft het ook in 2022 moeten afleggen tegen ‘ambtenarengroei’. Helaas.

Beeld schilderij Cliff San A Jong
Beeld: Schilderij Cliff San A Jong

Gender en etniciteit

Die veelbesproken bejaarde, mannelijke, paarse partijvoorzitter die notabene op het punt staat veroordeeld te worden voor een misdaad tegen de menselijkheid, weigert afstand te doen van zijn positie. Hij denkt te blijven aanzitten tot zijn 83ste levensjaar. De gedoodverfde kandidaat voor zijn opvolging, met een aanzienlijke achterban, gunt hij kennelijk het voorzitterschap niet omdat zij een vrouw is.

In onze wereld worden vrouwelijke slachtoffers van geweld en misbruik, ongeacht hun leeftijd, tegen beter weten in nog herhaaldelijk tot daders gedegradeerd en zij die de misdaden hebben gepleegd onbeschaamd tot slachtoffer verheven. Dan kan het voorkomen dat de leugenpraat van daders in de rechtsgang zwaarder wordt gewogen dan het leed van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk – en op gender gebaseerd geweld.

Terwijl ziekenhuisverpleegkundigen het land verlaten onder andere vanwege het uitblijven van enig zicht op een betere waardering van hun ‘vrouwenarbeid’, gaat het ministerie van Volksgezondheid op zoek naar buitenlandse verpleegkundigen van wie men weet dat zij eind van de maand geen ‘Micky Mouse’-dollars in hun loonzakje zullen accepteren.

En dan hét visitekaartje van ons land dat te pas en te onpas wordt afgegeven; onze veelkleurige en veel geurige bromkidyari. Maar wanneer ik zie welke bloemen uit deze rijke menselijke natuur in de praktijk daadwerkelijk worden meegeteld en welke niet dan duiken grote vraagtekens op over de oprechtheid van de gepredikte inclusiviteit. 

Een onbehaaglijk gevoel bekroop mij bijvoorbeeld toen ik de eerste, enigszins onduidelijke, foto zag van de installatie van het Meldpunt Grondproblemen. Klaarheid kreeg ik bij het bezoeken van de Facebookpagina van de president. Uit die veelgeprezen bloemenpracht tel ik één bloemensoort en één sekse. Zo een boeket bloemen– er zijn er meer – riekt naar discriminatie en uitsluiting en is allesbehalve een weerspiegeling van onze rijke en diverse bromkidyari.

Armoede

Hoewel wij niet beschikken over recente betrouwbare data over de armoedegrens, kan iedere koe van zondag met zekerheid stellen dat, alle w’o set’en-verhalen ten spijt, de armoede in ons land is toegenomen en in 2023 nog verder zal toenemen. Dit móet ons allen grote zorgen baren. Dagelijks worden wij geconfronteerd met kostwinners -jong en oud- die een niet aflatende stressvolle strijd voeren om te voorzien in de basisbehoeften van familie en gezin. Toch slagen velen hier niet in. De kosten voor studie, transport en schoeisel zijn van dien dat scholieren ongewild drop-outs worden en studenten, die door middel van educatie uit de armoede willen geraken, afhaken omdat het collegegeld onbetaalbaar is geworden. 

Ik verwelkom de recent door het ministerie van Volksgezondheid gelanceerde nationale voedingsrichtlijnen en nieuwe voedingspiramide gericht op een gezonde bevolking. Maar als een doorsneegezin per week SRD 1.500 nodig heeft om volgens deze gezondheidsstandaarden te leven dan is de uitkomst van een eenvoudige rekensom met het modale loon en de alarmerende voedingsprijzen: ondervoeding. 

Die groenteschuur voor het Caribisch gebied komt maar niet van de grond. Jaarlijks worden voor alsmaar meer miljoenen aan buitenlandse groenten, fruit en tropische sappen geïmporteerd. Zorgwekkend is het dat velen zich hierin berusten. Dit kan en mag in ons vruchtbaar land niet het nieuwe agrarische normaal zijn.

 Ik leefde in 2022 in de verwachting dat er bezuinigd zou worden op de buitenlandse posten. Maar met een zekere regelmaat worden diplomaten en ook niet-diplomaten naar verre landen gestuurd zonder dat wij enig zicht hebben op wat het kost en wat het zal opleveren. Als die minister van dat ministerie met die tweetalige naam bezig is een record op zijn naam te schrijven als de bewindsman die de meeste diplomaten en niet-diplomaten de wereld in heeft gestuurd, dan adviseer ik: stop ermee! Stop die dollars liever in een beter salaris voor verpleegkundigen, broodnodige medicijnen, medische verbruiksartikelen, beurzen voor scholieren en studenten, en een fonds voor onze jonge creatieve ondernemers. 

Onder het oorverdovend geluid van de pagara’s beëindigde ik mijn reflectie met de zekerheid dat wij in 2023 en ook vele jaren daarna all hands uit onze bromkidyari nodig hebben om, met opgeheven hoofd en beide benen stevig op Surinaamse grond, het roer drastisch om te gooien; anders……..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s