Heb elkaar lief en leef in vrede en harmonie

Jrg 11 no 9 december 2014

Tekst en beeld Henna Guicherit

Jongeren hebben ervaren hoe verrijkend het is om met jongeren van een ander geloof in harmonie van gedachten te wisselen over huiselijk geweld; een zaak waar bijna ieder gezin en familie mee te maken heeft. Te ontdekken dat de heilige geschriften huiselijk geweld helemaal niet goedkeuren; de vele onvolledige citering en misinterpretaties ten spijt. Dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen hun religies en dat hun religieuze waarden aan de basis liggen van de mensenrechtenverdragen. Zij beseffen nu dat alle religies ons leren elkaar lief te hebben en in vrede en harmonie met elkaar te leven. Zij hebben in hun sketches, een opdracht ter afsluiting, getoond te weten wat huiselijk geweld is, hoe het zich manifesteert en wat daders de slachtoffers aandoen. Dit alles in het kader van het “Project Interventie Huiselijk Geweld voor Jongeren aangesloten bij diverse Denominaties”. Een project dat door Women’s Rights Centre (WRC) tezamen met door haar getrainde religieuze leiders wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.64 Foto Margo Lie

Jong geleerd

WRC beschouwt dit als een belangrijke eerste stap in een traject van voorlichting over huiselijk geweld aan jongeren. Een waarin het samenspel tussen de afdeling Erediensten, het Nationaal Bureau Genderbeleid, de gemeenten en WRC ertoe moet leiden dat jongeren een belangrijke partner worden in de aanpak van huiselijk geweld. Dat zij op jonge leeftijd reeds inzien dat de mensenrechtenprincipes overeenkomen met de grondbeginselen van hun religies. Dat zij in hun gemeenten de interpretatie van de heilige geschriften en de ongeschreven religieuze waardesystemen kritisch vanuit een gender en mensenrechtenoptiek leren benaderen. Dat niemand ze kan overtuigen dat huiselijk geweld vanuit een religieuze of welke andere optiek dan ook gerechtvaardigd is. Dat zij zich bewust zijn van de ongelijke machtsverhoudingen binnen de familie die de belangrijkste oorzaak is van huiselijk geweld. En dat vanwege deze genderongelijkheid vrouwen en kinderen het meest kwetsbaar zijn voor alle vormen van huiselijk geweld; fysiek, geestelijk, seksueel als financieel. Dat zij zich ook bewust zijn van hun seksuele rechten. Want elk lid van het gezin heeft het recht vrij te zijn van alle vormen van gedwongen seks, gedwongen huwelijken, gedwongen partnerkeuze en is vrij het aantal kinderen zelf te bepalen. Ook bewust te zijn van het recht om vrij van dwang zelf te bepalen met wie, wanneer en hoe zij hun seksualiteit willen beleven. Zodat jongeren met de opgedane kennis en besef pleiten voor- en streven naar harmonie, liefde en vrede binnen de familie en dat dit zich zal uitstrekken naar de totale samenleving. Want dan wordt het tij gekeerd.

Wat vooraf ging

In 2013 heeft WRC zes zesdaagse trainingen verzorgd voor religieuze en geestelijke leiders in opdracht van de afdeling Erediensten en het Nationaal Bureau Genderbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze training “Interventie Huiselijk Geweld vanuit een Mensenrechten- en Religieus Perspectief” had tot doel huiselijk geweld door middel van interventie te voorkomen en te stoppen. WRC beschouwt de geestelijke en religieuze leiders, naast andere actoren in de eerstelijnsketen van huiselijk geweld zoals agenten van politie en medici, als een strategische doelgroep. Zij kunnen, daartoe getraind, in de strijd tegen alle vormen van geweld en schending van mensenrechten een voorhoederol vervullen. Hun hulp wordt immers dagelijks ingeroepen bij gevallen van huiselijk geweld. Verwacht wordt dat hun interventie een einde zal brengen aan het geweld.

Tien geselecteerde en speciaal hiervoor geïnstrueerde geestelijken van het 2013 traject hebben onder supervisie van de WRC coaches Carla Bakboord en Maggie Schmeitz deze jongeren voorgelicht. Zij hebben de voorlichtingssessies als geweldig ervaren. Het heeft hen goed gedaan dat de jongeren open stonden voor de informatie en discussie. Daarom pleiten deze religieuze leiders er voor dat er meer voorlichtingsactiviteiten over dit thema voor jongeren komen; vooral ook voor jongeren die actief zijn in organisaties in de districten. Het zal en mag niet bij dit ene project blijven. Alle betrokken religieuze leiders zijn zich hier van doordrongen en hebben hun 2015 route voor de bestrijding van huiselijk geweld al uitgestippeld. Zij zullen waar mogelijk dit thema integreren in hun reguliere werkzaamheden in hun gemeente en gemeenschap. WRC is er van overtuigd dat als wij dit pad samen verder bewandelen de door haar getrainde religieuze leiders zich meer en beter zullen profileren in de eerstelijns hulpverlening aan slachtoffers en daders van huiselijk geweld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s