Ambassadeurs voor harmonie in de familie

Jrg 11 no 9 december 2014

Door Carla Bakboord

Gelukkig zijn er nog heel wat jongeren die een duidelijk standpunt innemen tegen geweld en beseffen dat geweld oproept tot nog meer geweld. In tegenstelling tot de zanger Koyeba en de jeugd parlementariërs Diego Vrede en Otnil Babel roepen andere jongeren juist op voor vrede, harmonie en liefde in de familie. Muziek wordt al eeuwenlang ingezet om een boodschap over te brengen. Zo zetten wereldwijd artiesten zich in tegen racisme, onderdrukking, armoede, huiselijk geweld en allerlei andere vormen van discriminatie.

Op 27 en 28 november heb ik in opdracht van het Instituut voor Women, Gender & Development Studies (IWGDS) en UNFPA voor 18 rechtenstudenten van de Anton De Kom Universiteit (ADEK) de training “Interventie Huiselijk Geweld vanuit een Mensenrechten -, Gender- en Religieus Perspectief”, verzorgd. Deze nieuwe lichting ADEK studenten beseft nu dat wanneer je bepaalde groepen in de samenleving ongelijk behandelt, hen als minderwaardig beschouwt en geen zeggenschap geeft over hun eigen lichaam en leven, zij zeer kwetsbaar zijn voor mishandeling. Vooral als sancties uitblijven. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Dit staat nog als een paal boven water. Daarom blijven we positieve energie en kennis investeren in jongeren. Doen we dat niet dan kan de toekomst er niet fraai uitzien. En zijn wij allen vogelvrij verklaard zowel in de familie als in het publieke domein. Tijdens de training is dit ook behandeld. De jonge ADEK studenten weten nu hoe zij vanuit een mensenrechten perspectief het fenomeen huiselijk geweld moeten aanpakken. Wij juichen het toe dat Astrid Boedhoe, Kavish Ganesh, Andro Sidoel, Clive Saridjan na de training direct geïnstalleerd zijn tot ambassadeurs voor harmonie in de familie. Evenals de geestelijke leiders en de onlangs getrainde jongeren uit diverse denominaties, behoren deze studenten tot een strategische groep. Straks zullen zij immers een verantwoordelijke positie bekleden. Van de ambassadeurs wordt verwacht dat;

  • hun handel en wandel niet in strijd mag zijn met wat wij propageren;
  • zij harmonie, liefde en vrede binnen de familie zullen propageren;
  • zij het IWGDS ondersteunen bij de aanpak van huiselijk geweld activiteiten;
  • zij eigen initiatieven zullen ondernemen om hun peers bewust te maken van het voorkomen van huiselijk geweld; en dat
  • zij mee zullen doen aan de huiselijk geweld trainingen verzorgd door het IWGDS.65 IWGDS Huiselijk Geweld ambassadeurs

Mr. Nancy Tai Apin, docent en bestuurslid IWGDS vertelt dat het idee van ambassadeurs vorm heeft gekregen in december 2013 tijdens een IWGDS panel discussie over huiselijk geweld. “Op de masteropleiding rechten is er een vak waarbij een onderdeel huiselijk geweld wordt verzorgd door mr. Carmen Rasam. Wij vonden echter dat er op de universiteit niets gedaan werd aan het verspreiden van informatie over hoe huiselijk geweld te voorkomen en te interveniëren. Studenten hebben zich toen op verzoek van het IWGDS beschikbaar gesteld om op de universiteit als “ambassadeur” voor het voorkomen van huiselijk geweld te fungeren. Vervolgens hebben we diverse activiteiten met hen georganiseerd waaronder een filmdiscussiedag en een ronde tafel conferentie met Vidya Kissoon uit Guyana die zelf jarenlang heel erg actief is in de strijd tegen huiselijk geweld. Uit die gesprekken bleek dat de nu geïnstalleerde ambassadeurs al bezig waren informatie te verspreiden onder hun peers en mensen uit hun omgeving. Zij raakten al gauw geconfronteerd met slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en konden toen al met de opgedane kennis enigszins adviezen geven. Het is belangrijk om ook jongens en mannen als bondgenoten te hebben in de strijd tegen huiselijk geweld. Mannen zijn onderdeel van het probleem dus moeten zij ook onderdeel zijn van de oplossing”

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s