Redactioneel de Bijbel, kerk en huiselijk geweld

Jrg 18 no 9 december 2021

Op 9 en 10 december 2008 organiseerde Justitia et Pax de Internationale Interreligieuze Conferentie ‘Faith in Human Rights’ in het Vredespaleis in Den Haag. 

Hooggeplaatste politici en religieuze leiders van onder meer het christendom, Hindoeïsme, Jodendom, Boeddhisme, de Tao, de Bahá’í en de traditionele religies, waaronder de spirituele geloven van de Inheemse populaties, ondertekenden een Verklaring over Religie en Mensenrechten. Zij riepen hierbij gelovigen wereldwijd op deze verklaring te verspreiden en ernaar te handelen. 

In de verklaring werd onder meer opgenomen dat ‘vrede en veiligheid’ – zowel binnen- als buitenshuis – essentiële voorwaarden zijn voor het beleven van mensenrechten en de fundamentele vrijheden. De wereldleiders wezen op het probleem van structureel geweld in de samenleving en van huiselijk geweld in het bijzonder. Zij vonden het zeer belangrijk om dit tegen te gaan en hiermee het leven van de meest kwetsbaren onder ons te redden. Evenals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijft deze verklaring dat gestreefd moet worden naar het bevorderen en verdedigen van de rechten en de waardigheid van een ieder. Echter benadrukten de wereldleiders dat religie helaas soms ook misbruikt wordt; zodanig dat er sprake is van schending van mensenrechten.

Op 15 en 16 oktober 2021 organiseerde De Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname (ELKS) een tweedaags virtueel seminar over huiselijk geweld. Het was op de eerste plaats gericht op het vergroten van de bewustwording over huiselijk geweld onder de geestelijke leiders zodat kerken, individueel alsook in oecumenisch verband, beter in staat zijn om dit maatschappelijk probleem te kunnen aanpakken. Meer en sterkere partnerschappen tussen kerken en niet- gouvernementele organisaties (Ngo’s) is de tweede uitkomst die met dit seminar werd beoogd. ELKS is zich ervan bewust dat huiselijk geweld in samenwerkingsverbanden beter aan banden kan worden gelegd. 

Wat de rol van de kerk is bij huiselijk geweld of zou kunnen casu quo zou moeten zijn en partnerschap tegen huiselijk geweld waren de thema’s. Tijdens dit seminar werd door diverse presentatoren de liefde voor de medemens telkens benadrukt en niet de ander kant op te kijken als je ziet dat er iets misgaat. Carla Bakboord van Women’s Rights Centre die ook een van de sprekers was, ziet dit seminar als een manifestatie van wat de wereldleiders opriepen; redt de meest kwetsbaren onder ons. In deze editie een korte samenvatting van de presentaties van Ds. Danielle Dokman en Ds. Naomi Neslo-Claver. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s