Categorieën
gendergelijkheid

Agnes Daniël: ‘Stel jezelf krachtig op!’

Gendergelijkheid en gendergelijkwaardigheid staan bij WRC hoog in het vaandel. Vrouwen hebben recht op gelijke kansen en een gelijke behandeling. In de praktijk hebben mannen, zeker als het leidinggevende functies betreft, een bevoorrechte positie. In deze editie maakt u kennis met vier vrouwelijke topkaders die ook een vrouwelijk element toevoegen aan de stijl van leidinggeven. […]

Categorieën
gender gendergelijkheid mensenrechten

Mensenrechten-en genderbenadering op de werkplek en de arbeidsmarkt

 Door Carla Bakboord “…Opdat een ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap ernaar zal streven de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen…” [1]   Dat mensenrechten de basisprincipes zijn waarop een democratische samenleving is opgebouwd, zouden we als een vanzelfsprekendheid moeten zien. Suriname heeft zich middels de Universele Verklaring van de Rechten […]

Categorieën
gendergelijkheid

Op weg naar een mindshift in 2015

Jrg 11 no 10 januari 2015 door Henna Guicherit   Gehoor gevend aan de goede gewoonte om nog voor oudjaar een grote schoonmaak en opruiming te houden, stuitte ik op de jaargangen van onze Genderoptiek, Konmakandra Netwerk en Umasmaleti. Nu is schoonmaken en opruimen niet mijn meest geliefde bezigheid maar ik heb er dankzij dit […]