‘Ook Zij’ heeft echt gewerkt

Genderoptiek Jrg 12 no 2 mei 2015

Door Henna Guicherit

Karin Refos, manager van Stas International, heeft op 30 mei 2014 de stoute hakken aangetrokken en de ‘Ook Zij’ campagne gelanceerd. Eén die met de leus ‘Meer vrouwelijk leiderschap in 2015’ er voor moet zorgdragen dat tenminste dertig procent van het leiderschap in de politiek en het bedrijfsleven uit vrouwen gaat bestaan. “Politiek en bedrijfsleven moeten bewuster worden van de meerwaarde van vrouwen, want vrouwen kunnen beter organiseren en multitasken. Vrouwen kijken anders naar zakelijke belangen, brengen balans, zijn geschoold en doelgericht”, aldus Refos toen.

Een jaar – envier publieke debatten later spreek ik haar in het knusse en artistiek ingerichte Stas International kantoor aan de Nassylaan. Onder het genot van een stevige koffie werpen we samen een blik op de lijst met vrouwelijke kandidaten van de tien kiesdistricten. Natuurlijk om na te gaan wat de impact is geweest van deze campagne. Dat er nu 80 vrouwen zijn gekandideerd voor een DNA zetel, waarvan tien lijsttrekker voor hun partij, stemt haar tevreden. Dat zijner niet eerder zoveel geweest. Op mijn vraag waar dit succes aan te danken is, stelt Karin Refos dat:

❶ “Wat wij gedurende de campagne hebben gezegd is aangehoord door de politieke partijen die onder druk v49an de Ook Zij campagne meer vrouwen hebben gekandideerd.” Zij heeft met vrijwel alle voorzitters van de politieke partijen (allen mannen) gesproken om ze te laten inzien dat er geen plaats meer is voor discriminatie van vrouwen, ook niet in de politiek;

❷ “DNA voorzitter Jennifer Simons vorig jaar de politieke partijen heeft aangeschreven en DNA, met ondersteuning van de UNDP, het project ‘Vrouwen in Besluitvorming’ heeft uitgevoerd.” Karin Refos is van dit project de coördinator en is erin geslaagd de campagne en dit project te blenden waardoor deze elkaar wederzijds konden aanvullen;

❸ “Politieke partijen zich bewust zijn dat de samenleving nu alert is en dat zij het echt niet meer kunnen maken om een kandidatenlijst in te dienen zonder vrouwen.” In niet mis te verstane bewoordingen beschrijft zij haar teleurstelling en ongenoegen over het feit dat de VHP en de SPA de … moed hebben gehad in kiesdistrict Paramaribo geen enkele vrouw te kandideren.

“Het moet nu voor een ieder duidelijk zijn dat de trend die is gezet nooit meer gekeerd mag worden. Ik hoop ook dat jongeren van de volgende generatie voldoende druk zullen blijven uitoefenen op de politieke partijen want de samenleving bestaat niet alleen uit mannen maar, uit mannen en vrouwen. Laten zij een voorbeeld nemen aan DOE die statutair heeft vastgelegd dat bestuursorganen bij voorkeur uit 50% vrouwen en 50% mannen moet bestaan. Dit werkt door op de kandidatenlijsten bij de algemene verkiezingen. Politieke partij bestuurders moeten gaan beseffen dat een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen een win win situatie met zich meebrengt. En dan heb ik het nog niet over het feit dat politiek leiderschap niet los is te zien van het geboorterecht van vrouwen. Als men zich hier van bewust is, kunnen we met de vrijwillige inzet van de politieke partijen een 50/50 situatie bereiken. Anders hebben wij geen keus als over te gaan tot het afdwingen van een systeem van quota”, aldus Karin Refos.

Evaluatie

Terugblikkend op de ‘Ook Zij’ campagne staan we even stil bij enkele evaluatie momenten. Voor Karin is het eerste meetmoment de aandacht die de campagne kreeg. Dit kwalificeert zij als een groot succes. Het tweede meetmoment is de kandidaatstelling. Daar is zij tevreden over. Het derde meetmoment is straks, de stembusgang op 25 mei en het vierde meetmoment de samenstelling van de nieuwe regering. De gezamenlijke afsluiting van de promotie campagne en het project Vrouwen in Besluitvorming vindt plaats op 15 mei a.s. Maar de campagne gaat door. Er wordt gewerkt aan het uitzetten van een strategie voor de komende vijf jaar. Dan zal wat Stas International betreft de focus ook zijn op meer vrouwelijk leiderschap in het bedrijfsleven. Tot slot van het gesprek voeg ik nog een meetmoment toe en wel de invulling van het presidentschap. Op mijn vraag wanneer wij de eerste vrouwelijke president mogen verwachten is haar antwoord kort en bondig: ”op zijn laatst in 2020”. Vol verwachting klopt ons hart.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s