Hoe kunnen predikanten geweld tegen vrouwen stoppen?

Jrg 10 no 9 december 2013
Carla Bakboord

Women’s Rights Centre heeft, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een zesdaagse training Interventie Huiselijk Geweld vanuit een religieus en gender perspectief verzorgd voor geestelijken, De deelnemers van diverse denominaties hebben nu meer inzicht in de complexiteit van huiselijk geweld. Zij zijn ook versterkt in hun rol als pleiters en hulpverleners in de strijd tegen alle vormen van huiselijk geweld. Al te vaak wordt geweld tegen vrouwen via diverse instituten zoals de media, het gezin, gemeentes en het onderwijs gerechtvaardigd. Als kind hield ik van het verhaal van Don Bosco, de priester die in Turijn straat – en weesjongens opving. Zulk goed en mooi werk. Don Bosco’s droom, waarin een boodschapper hem het geluid van een draaiend wiel liet horen, is mij bijgebleven. Eerst is het geluid zacht en naarmate hij het wiel sneller draait, luider. Zijn boodschapper vertelt hem dat zijn werk, evenals het geluid van het wiel, zich niet tot Turijn zal beperken, maar wereldwijd luider zal klinken. Zo ook zie ik het werk van onze geestelijke leiders. Hun boodschap, dat geweld tegen vrouwen niet door hun religie wordt gerechtvaardigd, zullen zij steeds luider laten horen. Enkele geestelijken brengen u vandaag in deze rubriek hun boodschap.

95 cityofparamaribo nl


Door Ds. Naomie Neslo- Claver, Hervormde Kerk

Ondanks pogingen van het liberaal feminisme om de positie van de vrouw te verbeteren is er in de situatie van huiselijk geweld niet veel verbetering gekomen. Dit komt omdat het probleem eerder praktisch dan structureel wordt aangepakt. En omdat zij het eerlijk en rechtvaardig verdelen van voordelen en verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen, inclusief de huistaken, niet integreren in beleid en programma’s. Wij kiezen juist voor integratie en de maatschappij bewust te maken van de gevaren van huiselijk geweld. Gendergelijkheid neemt dan de plaats in van de patriarchale opvoeding. Hierdoor zal huiselijk geweld afnemen.

Ook in de Christelijke gemeenten worden wij geconfronteerd met partnergeweld welke vanuit onze zienswijze niet acceptabel is. Vaak worden bepaalde verzen in de Bijbel verkeerd of in het voordeel van de man geïnterpreteerd, die het partnergeweld of geweld tegen vrouwen rechtvaardigen. Enkele verzen zijn: Genesis 2:22 God schiep uit de rib van de man de vrouw en Genesis 3:16 Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. 1 Korintiërs 14: 34-35 Vrouwen moeten gedurende de samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten onder geschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren moeten ze het thuis aan hun man vragen etc.

Om vanuit onze godsdienst geweld tegen vrouwen te verminderen moeten wij predikanten het genderperspectief ook integreren in het beleid, de programma’s van de gemeenten en in onze preken. Ook bij counseling van aanstaande echtparen en of verloofden. Bij de jeugd zou je dit kunnen doen aan de hand van liederen, films en discussie avonden.

We kunnen teksten behandelen die geweld tegen vrouwen niet rechtvaardigen, maar juist gelijkheid van man en vrouw. In de Nieuwe Bijbelvertaling, Genesis 26-30 staat: Laat ons mensen maken naar Ons beeld en naar onze gelijkenis. En Hij schiep hen man en vrouw. En Hij zegende hen. Dus beiden kregen de verantwoordelijkheid over al hetgeen God geschapen had. Beiden moesten zorgen voor de instandhouding van de wereld. Er was geen onderscheid in vrouwen en mannenwerk. De opdracht was voor beide gelijk. Gen. 2:21-23 De diepe slaap over de Mens. Hij nam een rib … en de Here God bouwde de rib tot een vrouw. Hierbij wordt aangegeven, dat man en vrouw van het zelfde wezen zijn, maar dat hun structuur wel anders is. De man, gevormd uit aarde, en de vrouw uit been, die ook wel een substantie van de aarde is, maar anders. Ze was been van mijn been en vlees van mijn vlees. Ze was mezelf- mijn evenbeeld- mijn tegenover. Dit betekent dat de vrouw evenveel rechten als de man heeft.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s