In naam van Alloh, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Jrg 10 no 9 december 2013
Carla Bakboord

Women’s Rights Centre heeft, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een zesdaagse training Interventie Huiselijk Geweld vanuit een religieus en gender perspectief verzorgd voor geestelijken, De deelnemers van diverse denominaties hebben nu meer inzicht in de complexiteit van huiselijk geweld. Zij zijn ook versterkt in hun rol als pleiters en hulpverleners in de strijd tegen alle vormen van huiselijk geweld. Al te vaak wordt geweld tegen vrouwen via diverse instituten zoals de media, het gezin, gemeentes en het onderwijs gerechtvaardigd. Als kind hield ik van het verhaal van Don Bosco, de priester die in Turijn straat – en weesjongens opving. Zulk goed en mooi werk. Don Bosco’s droom, waarin een boodschapper hem het geluid van een draaiend wiel liet horen, is mij bijgebleven. Eerst is het geluid zacht en naarmate hij het wiel sneller draait, luider. Zijn boodschapper vertelt hem dat zijn werk, evenals het geluid van het wiel, zich niet tot Turijn zal beperken, maar wereldwijd luider zal klinken. Zo ook zie ik het werk van onze geestelijke leiders. Hun boodschap, dat geweld tegen vrouwen niet door hun religie wordt gerechtvaardigd, zullen zij steeds luider laten horen. Enkele geestelijken brengen u vandaag in deze rubriek hun boodschap.96 Eid gebed op het Onafhankelijkheidsplein Foto Henna Guicherit.jpg


Door Linda M. Hatimi, Islam

Geachte broeders en zusters. De Islam verbiedt absoluut het gebruiken van geweld tegen vrouwen en dus ook onrechtvaardigheid tegenover de vrouw. De Islam is gekomen om de vrouw te bevrijden van deze onderdrukking en terreur. Ze kreeg haar eer, menselijkheid en eigenwaarde weer terug. De vrouw wordt in de Islam gezien als een wezen met een ziel, die veel respect verdient. Een moeder, een echtgenote, een zus, en een dochter is van een ieder.

De Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, kwam en verhief de status van de dochters met de Wil van Alloh en maakte het grootbrengen van dochters belangrijk en beloont de ouders daarvoor in het hiernamaals met een goede positie. De Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zei: Een ieder die twee meisjes grootbrengt tot zij de volwassenheid bereiken – diegene en ik zullen (samen) komen op de Dag der Opstanding (in het Paradijs). (overgeleverd door Muslim)

Alloh laat ons duidelijk weten dat Hij geen verschil maakt tussen man en vrouw. Hij zegt in de Edele Qur-an: Ik laat het werk van iemand van jullie die (goed) doet niet verloren gaan, of het nu een man is of een vrouw; jullie horen bij elkaar. (Hoofdstuk 3 vers 195). En tegen de algehele mensheid heeft de Schepper, zoals ook vermeld in de Qur-an hoofdstuk 2 vers 288, gezegd: En voor hen (de vrouwen) zijn er rechten overeenkomstig hun plichten. De Islam is gekomen om tegen de man te zeggen zoals Alloh de Verhevene zegt in de Qur-an hoofdstuk 4 vers 19: En behandel hen op een goede wijze en mochten jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Alloh daarin veel goeds gelegd heeft. Zo ook zegt de Almachtige: “Laat hen (gedurende de wachttijd) wonen zoals jullie wonen, naar jullie vermogen en kwelt hen niet om hen in het nauw te drijven. (Qur-an hoofdstuk 65 vers 6). En geeft hun (de vrouwen) van de rijkdommen die Alloh jullie gaf. (Qur-an hoofdstuk 24 vers 33).

Onze Profeet Muhammad, vrede en zegeningen zij met hem, is gekomen om de ware positie van de vrouw uit de doeken te doen. Hij, vrede en zegeningen zij met hem, heeft gezegd Wees goed voor jullie vrouwen! (Overgeleverd door al-Bukhori en Muslim). En ook: De beste onder jullie is hij die zijn vrouwen goed behandelt. (Overgeleverd door at-Tirmidzi).

Alloh de Verhevene leert ons dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben en dus elkaar kunnen en moeten aanvullen: Zij (vrouwen) zijn als kleding voor jullie (mannen) en jullie (mannen) zijn als kleding voor hen. (Qur-an hoofdstuk 2 vers 187). Moge wij behoren tot degenen aan wie de Almachtige gunsten heeft geschonken.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s