Vasudhaiwakutumbakam

Jrg 10 no 9 december 2013
Carla Bakboord

Women’s Rights Centre heeft, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een zesdaagse training Interventie Huiselijk Geweld vanuit een religieus en gender perspectief verzorgd voor geestelijken, De deelnemers van diverse denominaties hebben nu meer inzicht in de complexiteit van huiselijk geweld. Zij zijn ook versterkt in hun rol als pleiters en hulpverleners in de strijd tegen alle vormen van huiselijk geweld. Al te vaak wordt geweld tegen vrouwen via diverse instituten zoals de media, het gezin, gemeentes en het onderwijs gerechtvaardigd. Als kind hield ik van het verhaal van Don Bosco, de priester die in Turijn straat – en weesjongens opving. Zulk goed en mooi werk. Don Bosco’s droom, waarin een boodschapper hem het geluid van een draaiend wiel liet horen, is mij bijgebleven. Eerst is het geluid zacht en naarmate hij het wiel sneller draait, luider. Zijn boodschapper vertelt hem dat zijn werk, evenals het geluid van het wiel, zich niet tot Turijn zal beperken, maar wereldwijd luider zal klinken. Zo ook zie ik het werk van onze geestelijke leiders. Hun boodschap, dat geweld tegen vrouwen niet door hun religie wordt gerechtvaardigd, zullen zij steeds luider laten horen. Enkele geestelijken brengen u vandaag in deze rubriek hun boodschap.

Geweld tegen vrouwen
Arya Dewaker


94 hinduhumanrights info

Vasudhaiwakutumbakam!
Door Pandiet Rammoertie Mahabir, Arya Dewaker

De wereld is een grote familie zegt de titel. Wanneer levenspartners elkaar vinden dan hebben zij – indien gewenst – nakomelingen. Hun kwalitatieve vorming tot liefdevolle, menswaardige en evenwichtige burgers vind zijn oorsprong bij de ouders bij wie deze eigenschappen aanwezig moeten zijn. Want, wat je niet hebt, kan je niet aan je partner en je kinderen geven. Frappant is, dat wanneer we de partner om de hand vragen, we op de knieën gaan – nederig en liefdevol – en nauwelijks een jaar later dezelfde partner ter knieën slaan. En dat is beslist niet liefdevol. Die omslag is “onduidelijk”. Wie men lief heeft kastijdt men, maar men verlegt het accent duidelijk en wel bewust. Ik geef als voorbeeld het volgende:

De dhol (trom) moet beheerst bespeeld worden en dan geniet je van de sound. Er op los slaan verpest de sfeer. Ganwaars hebben begeleiding nodig, pashoe (vee) moet binnen de omrastering of aan de lijn blijven en nari (zenuwstelsel) heeft beheersing nodig, anders is woede, hebzucht, jaloezie etc. funest en desastreus voor de mens. Bij nari is echter de nadruk verlegd. De uitspraak van de “r” in nari moet gedaan worden zoals de “r” in het Engelse woord heart. Als nari uitgesproken wordt met de “r” van bruin dan betekent het woord, de vrouw. Dit klankverschil geeft aan dat het gaat om het zenuwstelsel of de vrouw. Op deze wijze heeft de misvatting en accentverlegging voedingsbodem gevonden om de vrouw onterecht te onderdrukken.

Beste familie, we weten al sinds het begin van de mensheid dat geweld onacceptabel is. In Patanjali zijn Yoga Sadhan (beoefening) en de eerste stap van de Yam (inrichting van de mind), komt Ahinsa voor; het op generlei wijze pijnigen van levende wezens, fysiek, mentaal noch verbaal. De Manusmriti benadrukt bij de mannen het belang van de harmonie in het gezin, familie, dorp, land en de wereld door heel eenvoudige gedragscodes. Vaders, broers, echtgenoten en hun broers, moeten respectievelijk hun dochters, zussen, echtgenotes, zwagerinnen en de andere vrouwen, verbaal met strelende stem c.q. taal bejegenen en hun goed stemmen. Goed van onder meer voeding, kleding en ornamenten voorzien. Hen als het ware op een voetstuk plaatsen. Zij die voorspoed, zegen en gelukzaligheid wensen, moeten vrouwen nooit onheus behandelen, niet pijnigen. Dit garandeert evenwichtige, intelligente, sterke, voortvarende nakomelingen, en toekomstige volk. Het zal de kwaliteit van ons leven verhogen. Laat Gods energie en liefde door ons allen stromen, door ervoor open te staan. Want God geeft als je vraagt. Geniet van alle zegen die God door ons laat stromen. Voor straks bij de jaarwisseling hele mooie ontwikkelingen en fijne voornemens. Aumshantih, shantih, shantih.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s