Succes in dit Jaar van het Varken

Jrg15 no 10 januari 2019

Door Carla Bakboord

 

Volgens de Chinese astrologie is 2019, het Jaar van het Varken, een geweldig jaar om geld te verdienen en een goed jaar om te investeren! 2019 zal vol vreugde zijn, een jaar van vriendschap en liefde voor alle sterrenbeelden; een veelbelovend jaar omdat het varken succes trekt in alle levenssferen. Wij van WRC wensen u dit alles toe. Op 4 februari sluiten wij volgens deze astrologie het Jaar van de Hond af en luiden wij op 5 februari het Jaar van het Varken liefdevol in.

Er hebben in 2018 zowel slechte en goede gebeurtenissen plaatsgevonden. Zo hebben wij getreurd om het overlijden van goede vrienden en familieleden, gejubeld om geboorten, verjaardagen en genezingen, gehuild om dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld, samengewerkt om huiselijk geweld te bestrijden, zorgen gemaakt over de verarming van burgers, meegedeeld in het succes van anderen, uitgesloten door naasten en liefdevol ingesloten door nieuwe vrienden. En zo is het leven. Het bestaat uit goede en kwade gebeurtenissen. Toch focussen velen van ons zich meer op de negatieve aspecten. Je kan bijvoorbeeld zoveel goeds doen voor je familie of vrienden. Je hoeft in hun ogen maar even iets fout te doen en plots zijn zij al jouw goede daden vergeten. Je hoort er dan niet meer bij. Zij sluiten de gelederen en hebben dan zo hun eigen besloten clubjes. Gelukkig gaat dit niet op bij alle families en vrienden. Ik heb ervaren dat velen elkaars fouten vergeven en zich vasthouden aan de liefde die zij voor elkaar voelen en hebben.

Ook onze media hebben er een handje van. Als kind had ik er al moeite mee om de krant te lezen. Ik stelde mij toen de wereld met de mensen die daarin leefden voor als een plek waar goedheid en liefde schaars waren. Naarmate ik ouder werd, begon ik in te zien dat het overdragen van die negatieve boodschappen via de media in direct verband stond met winstbejag. Mensen zijn eerder geïnteresseerd in sensationele en negatieve berichtgeving. En dat verkoopt. Negatieve berichtgeving heeft naar mijn mening ons wereld- en mensbeeld vertroebeld. Want hoe komt het dat we goed nieuws niet kunnen waarderen? Zeggen aan je medemens hoe lief en goed hij of zij voor jou is? Dat is toch het mooiste cadeau dat je kan ontvangen? Jaren geleden toen Henna Guicherit en ik de redacteuren waren van de Vrouwen Netwerkkrantvan het Konmakandra Netwerkin de Ware Tijd, had ik de rubriek ‘Bijzondere Vrouw’ geïntroduceerd. Zoveel dankbare reacties van lezers. Eindelijk weer eens iets positiefs over vrouwen. Ach, weet u, ik maak mij er zelf ook regelmatig schuldig aan hoor, door te benadrukken wat er allemaal niet goed gaat in onze samenleving. Maar ik belicht ook bewust de positieve ontwikkelingen. Niet alleen in mijn werk, maar ook bij mijn familie en vrienden. Ik merk wel dat mensen mij dan een beetje vreemd vinden. Omdat zij niet gewend zijn complimentjes te ontvangen en de zaken vanuit een positief beeld te benaderen. Het weerhoudt mij er in ieder geval niet van.

Passie
Zo hebben wij mogen genieten van het muzikale popsucces van onze talentvolle Jeangu Macrooy. Hij heeft met zijn hit ‘High on you’de harten van vele Surinamers en Nederlanders gestolen. Het doet mij goed hem te zien stralen en zichzelf te zijn nu hij zijn droom al deels heeft waargemaakt en toch met beide benen op de grond staat. Ook het Amadeus Orkest onder leiding van Rein Rier en het Swit Kopro Firi Orkest onder leiding van Roy Liew On, ontwikkelen zich positief. Beide orkesten bestaan uit meer dan dertig oudere en jongere mannen en vrouwen uit alle etnische groepen. Hun diversiteit is hun kracht en leidt tot goede samenwerking. Dit maakt dat deze musici in harmonie kwalitatief goede muziek brengen en hun publiek gelukkig maken. Dit is wat zij willen bereiken.

En dat is ook het doel van vele leidinggevenden bij de overheid en de private sector. Immers, er zijn managers, ondernemers en politici die daadwerkelijk personeel en burgers gelukkig maken door hun mensenrechten na te leven. Het vereist net als die twee orkesten de passie om te willen samenwerken. Soms kan je ook als individu al het verschil maken. Net zoals de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Simons. Zij verdedigde met vuur de rechten van vrouwen en ontkrachtte de mythe als zouden vrouwen zelf schuldig zijn aan het geweld hen aangedaan door hun partner. Met dit krachtig en waardig standpunt heeft zij publiekelijk gesteld dat ook alle parlementariërs de mensenrechten van vrouwen behoren te respecteren.

Ik ken managers uit het bedrijfsleven die hun personeel goede arbeidsvoorwaarden aanbieden en hen respectvol behandelen. De werknemers zijn het hart van hun bedrijf, zeggen zij. Schouderklopjes blijven dan ook niet uit. Daarom gaat het personeel met plezier naar het werk, heeft liefde voor het bedrijf en zet zich keihard in. Dit zie ik ook bij de overheid. Het Korps Politie Suriname heeft onlangs politieagenten bevorderd. Heel goed dat ook vrouwen bevorderd zijn tot inspecteur 1steklasse; Marcha Reumel, Cherida Dragman, Maureen Palmtak, Nahomie Farina, Rachel Deekman en Eshita Hunte. Vrouwen zijn in opmars en hun rechten worden stapvoets nageleefd. Ook in India zien we enige vooruitgang. Vrouwen en mannen hebben daar strijd gevoerd om vrouwen ook toegang te verlenen tot de Sabarimala-tempel in Kerala. Toen het nog pikdonker was en vrijwel iedereen sliep, is het twee ‘vruchtbare’ vrouwen gelukt om deze tempel in Zuid-India binnen te komen. Een rechter had maanden geleden al geoordeeld dat ook vrouwen het recht hebben om dit heiligdom te betreden. Hoewel priesters en conservatieve hindoes zich uit alle macht ertegen verzetten, bleven zij volharden.

Vrouwen en mannen zullen zich ook in 2019 blijven beijveren voor gelijke rechten voor alle burgers. Want in de context van de Chinese astrologie zullen liefde en vriendschap bijdragen tot het opheffen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Een voorwaarde voor een succesvolle samenleving. Wij zullen met ons allen, jong en oud, in dit jaar nog meer liefde en waardering opbrengen voor vrouwelijkheid en vrouwen. Nog meer liefde en vriendschap met elkaar delen zodat wij elkaar kunnen vergeven. Want willen wij succesvol zijn, dan zijn liefde en vriendschap de twee belangrijkste voorwaarden daartoe. Met het ‘varken’ als ons kompas zullen wij succesvol zijn.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s