Aan alle kandidaten op weg naar de verkiezingen

Jrg 16 no 11 februari 2020
door Henna Guicherit

U bent in de 25 mei-verkiezingsrace gestapt. Deel uitmaken van het 2020-2025 regeer- of DNA- team is wat u nu fanatiek nastreeft. De schadeloosstelling (inclusief representatie- en vervoerstoelage), status, privileges en geneugten hieraan verbonden komen met een zekere regelmaat in uw dromen terug.

Van deze meest begeerde posities in ons land gaat bij velen van u, die hongeren naar macht en kapitaal, een magneetwerking uit. Slaagt u er bijvoorbeeld in vijf zittingsjaren in ons hoogste college van staat te overleven dan hoeft u “niet bang te zijn oud te worden” en kunt u zich wanen in “een land van melk en honing”.

Begrijpelijk dat het DNA- pluche zo gewild is en eenmaal bemachtigd het liefst van een dikke laag cetabeverwordt voorzien. In uw concentratie de stoel na de verkiezingsdans niet mis te lopen, kan het u ontgaan dat dit pluche slechts een middel is. Echter, in onze politieke cultuur is dit voor velen verworden tot een op zichzelf staand doel. Uw prioriteit is een zetel. U moet de kunst verstaan de – overwegend politiek-ongeschoolde – massa op u te laten stemmen.

Naarmate het uur der waarheid nadert, wordt door velen van u alles uit de kast gehaald. En de grens, met wat ethisch verantwoord is, al te gemakkelijk overschreden. Neemt u de tijd om in alle eerlijkheid na te gaan of u beschikt over de vereiste deskundigheid voor de taken en bevoegdheden van de door u begeerde posities.

Populisme
Wat velen, eenmaal zittend op het pluche, zeggen voor het kiezersvolk te zullen doen zijn populaire wenselijkheden. Over een gedegen visie, analyse en strategie praten zij niet.

Het verkiezingscircus wordt in beweging gezet om u en uw partij tot de meest populaire te maken. Velen spreken namens het volk, vereenzelvigen zich met het volk, spreken hun taal en appelleren aan hun behoeften en emoties. Zij geven het politiek ongeschoold electoraat de indruk dat ze meeleven en vooral veel van hen houden. Dat ze de (complexe) problemen waar het volk dagelijks mee wordt geconfronteerd, ter harte nemen. Dat deze door hun partij heel eenvoudig kunnen worden opgelost.

In plaats van het volk op te trekken, verlagen velen zich tot een niveau dat niet strookt met de kwalificaties van de posities die zij ambiëren. Zij leiden de achterban om de tuin en houden hen onwetend. Het gevaar dat niet gekwalificeerde politici met charisma plots richting moeten geven aan onze ontwikkeling is enorm. En het noodlot wordt getart. Zo verliezen we tienmiljoen Surinaamse dollar aan investering in een cassavebedrijf, opgezet zonder gedegen marktonderzoek en advies van a-politieke deskundigen. Kan men op de voormalige plantage l’Esperance met veel fanfare en zonder enige planning aankondigen dat hier tienduizend woningen zullen worden gebouwd. Om al die beloften te realiseren zijn mooie woorden alleen niet voldoende. Dat blijkt telkens weer wanneer mooi klinkende beloften loos schijnen. Hebzucht, corruptie, misleiding en gebrek aan knowhow liggen hier aan ten grondslag.

Bent u een serieuze betrouwbare kandidaat op weg naar de verkiezingen op 25 mei in onze democratische rechtstaat dan moet u zich duidelijk en ondubbelzinnig onderscheiden van al die populistische kandidaten. U heeft voorbeelden genoeg van hoe het niet moet; zij die beloften doen die willens en wetens niet realiseerbaar zijn. U moet de moed hebben om in alle openheid en eerlijkheid partijleden die zich bezondigen aan onverantwoorde uitspraken en daden publiekelijk tot de orde te roepen en te corrigeren.

Vertrouwen zoek
Weet wel dat de wijze van onfatsoenlijke politiekvoering in de afgelopen decennia het vertrouwen in politici en uw politieke partijen een flinke deuk heeft gegeven. Menigeen vraagt zich terecht af of het u niet slechts om die comfortabele positie op het pluche gaat. En als dat niet het geval is laat u de hele wereld dan luid en duidelijk weten waarom u politieke machtsposities ambieert. Bovendien zult u ook kenbaar moeten maken wat men concreet van u mag verwachten en dat u in alle eerlijkheid en openheid periodiek verantwoording zal afleggen aan het electoraat.

Weet wel dat u streeft naar het bekleden van een politieke machtspositie in een democratische rechtstaat en niet in een bananenrepubliek. Dit betekent dat u – om te beginnen – het vertrouwen in de rechtsstaat niet ondermijnt en de scheiding der machten, de Trias Politica, respecteert.

Gaat u er vooral niet van uit dat als uw partij op democratische wijze de meerderheid heeft verworven, u kan doen en laten wat u wil en denken dat u mandaat van het volk heeft gekregen om boven wet en recht te staan. Stel je voor, een democratisch gekozen meerderheid die zich dictatoriaal gedraagt. Krijgen we dan een legale dictatuur? Er staat wel meer op zijn kop in ons land. Wij zijn uniek wordt ons dan met ongepaste trots wijs gemaakt.

U dient de Grondwet te gehoorzamen zoals u onder ede zal verklaren. U kunt geen standpunten innemen en besluiten nemen die ongrondwettelijk zijn. U dient de moed te hebben zij die over de schreef gaan publiekelijk tot de orde te roepen en ernstige overtredingen niet af te doen met smoesjes en ‘neks no fout’.

Weet wel dat onze wetgeving op iedere burger in gelijke mate van toepassing is. Dus wanneer politieke machthebbers of kapitaalkrachtigen, of sponsors van u en uw partij misdaden begaan dat u niet kunt opstaan en stellen dat voor hen de wet niet geldt. Ergo, dat u het volk niet wijs kunt maken dat God uw politieke leiders daar heeft gezet en alleen God hen kan weghalen. Dat is helemaal voor de zotte. Straks wordt nog gesteld dat God politieke machthebbers heeft aangezet tot misdaden tegen de menselijkheid en de daders slechts de wil van God uitvoerden.

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe generatie politici en bestuurders die een lange termijn ontwikkelingsvisie hebben en zorgdragen voor een transparante, niet corrupte overheid. Deze nieuwe garde is bereid zich volledig in te zetten voor het herstel van de rechtstaat.

180 Spindokter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s