Deskundige vrouwen: eis jullie plaats op om het schip van staat te besturen!

Jrg 20 no 1 april 2023

Tekst Henna Guicherit

Het is de laatste tijd vaker gezegd; met een populatie waarvan 45 procent niet meer onderwijs heeft genoten dan de vierde klas lagere school, kunnen wij het land niet tot ontwikkeling brengen. Zo ook is het onmogelijk om met 45 procent ongeschoolde politici en het uitsluiten van deskundige vrouwen dit land uit de diepe financieel – economische blubber te trekken terwijl corruptie welig tiert en een vier miljard US dollar schuld om onze nek hangt. 

Aan zij die zich, al dan niet vanuit hun professie, geroepen voelen op momenten te bidden voor dit land en volk weet, dat de Schepper aandachtig naar u zal luisteren. Ik vermoed dat Hij/Zij u zal adviseren dit volk aan te sporen om te leren, te studeren, hard te werken, af te doen met handje ophouden, deskundigen in te zetten, eerlijk en oprecht te zijn, zich te ontdoen van politici met een strafblad, zich niet te laten accommoderen en patroneren, niet hebzuchtig te zijn, ten strijde te trekken tegen corruptie, de mensenrechten te respecteren, de waarden en normen hoog te houden en alle prioriteit te geven aan het bewaken van de pilaren van onze democratische rechtstaat. 

De president en vicepresident, die ons willen doen geloven dat het Gods wil is dat zij de hoogste functies van staat bekleden, adviseer ik met klem zich dan ook te wenden tot de Schepper. Weest u er op voorbereid dat u ernstig op de vingers zal worden getikt want ‘’U zult de naam van de heer uw God niet ijdel gebruiken.” Gaat u daarom door de knieën en biedt uw verontschuldigingen aan en maak vervolgens publiekelijk een sweri dat u deze misleidende uitspraak nooit meer zal doen. Uw bad governance kan u ook niet op conto van de Heer schrijven. Immers, u maakt zelf onvoldoende gebruik van deskundige vrouwen. En die zijn er. 

Meten is weten

Ik ga op zoek naar sekse uitgesplitste data over de sector onderwijs in de ‘Geselecteerde statistieken over vrouwen en mannen in Suriname 2021’ van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. In het academisch jaar 2020 – 2021 waren er op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) bij de Faculteit der Medische Wetenschappen voor de studierichtingen fysiotherapie en geneeskunde in totaal 205 mannen en 336 vrouwen ingeschreven. Bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen en de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen studeerden er 397 mannelijke en 472 vrouwelijke studenten. Aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, de Faculteit der Juridische Wetenschappen en de Faculteit der Humaniora waren vrouwen in het academisch jaar 2020 – 2021 ver in de meerderheid namelijk 1.395 tegenover 437 mannen. Terwijl aan het Institute for Graduate Studies and Research en overige Master Studierichtingen van de Adekus er 132 mannen en 420 vrouwen waren ingeschreven. Op het Instituut voor de Opleiding van Leraren studeerden er in het collegejaar 2020 – 2021 63 mannen en 531 vrouwen. Opgeteld zijn er op deze twee onderwijsinstellingen in deze periode 1.234 mannen en 3.154 vrouwen (seksratio 39.1). 

Welnu, als het overgrote deel van de geschoolden op tertiair niveau vrouwen zijn, dan is het begrijpelijk dat de stemmen, om meer vrouwen het schip van staat te laten besturen, alsmaar luider klinken. Bovenstaande cijfers alleen al rechtvaardigen een groter aandeel van vrouwen in leidinggevende posities in de publieke en private sector, in de besturen van politieke partijen, op verkiesbare plaatsen op de kandidatenlijsten van politieke partijen en in het bestuur van het land.

Een academische titel is nog geen garantie. Het biedt wel meer perspectief dan dat gebral en gewauwel van de bravo’s en wong tjowo’s dat mij recent, via de loudspeakers in het André Kamperveen stadion – dat is vernoemd naar een grote zoon van dit land – heeft bereikt.

President, 

politiek bedrijven is een wetenschap. Het parlement, de regering en de rechterlijke macht hebben in de democratische rechtstaat gescheiden taken. Voor de bemensing van deze drie pijlers van de democratie móet het accent gelegd worden op de vereiste deskundigheid. Family and friends horen hier helemaal niet thuis. 

President, zou u uw motorbrigade laten leiden door jeugdige padvinders zonder rijbewijs? Gaat u ermee akkoord dat de helikopterpiloot die u naar Nickerie vliegt geen vliegbrevet heeft. Zal u de slager op Lelydorp vragen uw ontstoken blinde darm operatief te verwijderen? Voldoet u voor het opstellen van uw presidentiele brieven met een lieve dame die haar getuigschrift van vier klassen lagere school heeft overlegd? President, u heeft gedroomd over Natio op weg naar het Wereldkampioenschap voetbal in 2026. U gaat de bondscoach Aron Winter toch niet opdragen voetballers te selecteren die op u lijken en die aardige buurjongen, die de first lady laatst zo vriendelijk heeft gegroet, ook een plek te geven in de selectie. President, het resultaat is bij voorbaat nul komma nul. Dat weet u toch! 

Als ik zie wie zich nu op weg naar 25 mei 2025 profileren voor de hoogste posities van staat dan houd ik mijn hart vast. Wordt hun profetische droom over zetels bewaarheid dan staat mij een nachtmerrie te wachten. Ik houd het voorlopig op een vals ontwaken voor de dromers op 26 mei 2025 wanneer de bewuste kiesgerechtigden hebben afgerekend met populistische politici met een ongekend gebrek aan deskundigheid en staatsmanschap die met hun politieke cultuur een gigantisch obstakel vormen voor elke ontwikkeling.

In de tussentijd kunnen al die dromers alvast wereldkundig maken hoe zij denken dit land te besturen, wat hun toekomstvisie is en niet te vergeten hun curriculum vitae in te sluiten. Dit wordt standaard door werkgevers aan sollicitanten gevraagd die voor het vervullen van open arbeidsplaatsen aan een profiel moeten voldoen. Waarom dan niet vereist voor alle kandidaten die deel willen uitmaken van de wetgevende en uitvoerende macht?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s